Zprávy

Poptávka po specialistech na umělou inteligenci raketově roste. Meziročně dokonce o 60 %.

Dovednosti spojené s AI dominují poptávkám na pracovním trhu. Z interního průzkumu společnosti Deel, který proběhl od září 2021 do září 2023, vyplynul obrovský nárůst zájmu o experty na AI. Podíl zaměstnanců a spolupracovníků firem, kteří se přímo zabývají využitím AI, softwarovým inženýrstvím a datovou analýzou, kteří jsou najímáni a placeni prostřednictvím platformy Deel, za poslední rok vzrostl o 60 %. Za stejné období pak o 59 % narostl počet organizací, které skrze Deel najímají takové experty.

Z jednotlivých zemí s nejvyšší poptávkou po specialistech na AI dominovaly Spojené státy, Kanada, Spojené království a s velkým odstupem Německo. V najímání pracovníků specializujících se na AI vedla Kanada, následovaná Indií, Španělskem, Německem a Spojeným královstvím. Platy těchto expertů se liší podle regionu, ale nejvíce z růstu poptávky po AI těžily země Latinské Ameriky s mírným, ale stabilním nárůstem průměrných mez v průběhu celého roku.

Nejvíce si vydělají experti v Severní Americe a Evropě

Vůči najímání expertů na AI není imunní žádný region. Indie vede v oblasti vyhledávání adeptů na nové pracovní pozice spojené s AI, jako je AI Engineer, AI Training Lead nebo AI Computer Vision Engineer. Americké společnosti si stále častěji najímají talenty na umělou inteligenci v Brazílii, Kanadě a Argentině, konkrétně pak v městských aglomeracích Toronto (7% roční nárůst), Bangalore (3% roční nárůst) a Londýně (3% noční nárůst). Naopak firmy ze Spojeného království a Kanady stále častěji najímají talenty na AI z USA. Nejvíce nových pracovních smluv v tomto oboru bylo uzavřeno v Německu (52% nárůst), ve Spojených státech (44% nárůst) a ve Spojeném království (41% nárůst).

Potenciál nárůstu zájmu o experty na AI je obrovský. Z více než 300 tisíc pracovních smluv uzavřených a spravovaných prostřednictvím HR platformy Deel připadá zatím jen něco přes pět tisíc na specialisty zaměřené na AI, datovou analýzu a softwarové inženýrství. Deel eviduje značné rozdíly v platovém ohodnocení mezi zaměstnanci, kteří dokážou pracovat s AI a těmi, kteří tyto dovednosti postrádají. Průměrný roční plat experta na AI se pohybuje okolo 73 tisíc dolarů v zemích Latinské Ameriky, 101 tisíc dolarů v regionu EMEA, 142 tisíc dolarů v Severní Americe a 69 tisíc dolarů v Asii a pacifickém regionu. Je to výrazně víc než u jiných profesí.

Velká konkurence v USA snižuje platové ohodnocení

V jakých konkrétních zemích mají specialisté na AI nejvyšší platy? Podle analýzy společnosti Deel vedou Spojené státy, Kanada a Spojené království. Platy v tomto segmentu v zemích Latinské Ameriky, Asii a Pacifiku jsou sice nejnižší, ale postupně také rostou v závislosti na poptávce po těchto expertech. Nejvíc kvalitních odborníků na AI z těchto regionů je v Brazílii, Kolumbii, Singapuru, na Filipínách a v Austrálii. Naopak v Severní Americe, kde jsou platy expertů na AI nejvyšší, jejich ohodnocení mírně klesá. Souvisí to s nasyceností trhu a větší konkurencí, protože odborníků na AI v této části světa přibývá nejvíce. Nabídka expertů převyšuje poptávku firem a zaměstnavatelé tak necítí potřebu nabízet tak vysoké platy.

„Navíc, jak se technologie umělé inteligence více standardizují a demokratizují, stávají se snadněji použitelné a vyžadují méně specializovaných znalostí. Nástroje a platformy, které automatizují nebo zjednodušují procesy AI, snižují potřebu vysoce specializovaných dovedností, což může vést ke snížení platového ohodnocení za tyto dovednosti,“ konstatuje Liina Laas, ředitelka expanze pro střední a východní Evropu ve společnosti Deel. V souvislosti s častějším najímáním pracovníků na dálku také firmy využívají více profesionálů na AI z měst nebo regionů s nižšími životními náklady, což pak snižuje průměrný plat v oboru a vytváří tlak na snižování ohodnocení ve velkých aglomeracích, jako je New York nebo San Francisco.

Firmy začnou hledat vyhraněné specialisty

Jaký výhled mají experti na AI na pracovním trhu pro následující rok a dalších pět let? Deel předpokládá krátkodobou rostoucí poptávku po těchto specialistech. Ještě v roce 2024 zájem o tyto zaměstnance s dovednostmi AI výrazně vzroste. „Tento trend pohání rozšiřující se integrace technologií AI napříč různými průmyslovými odvětvími, od zdravotnictví a financí až po maloobchod a dopravu. Společnosti stále více spoléhají na AI při analýze dat, automatizaci zákaznických služeb, prediktivní analytice a dalších úkonech, což vyžaduje potřebou pracovní sílu kvalifikovanou v těchto technologiích,“ vysvětluje Liina Laas.

V následujících pěti letech pak Deel očekává v oblasti AI posun směrem ke specializovanějším rolím. „S tím, jak se technologie umělé inteligence stávají sofistikovanějšími, poroste potřeba odborníků v konkrétních oblastech umělé inteligence, jako je zpracování přirozeného jazyka, strojové učení, robotika a etika v umělé inteligenci. Tato diverzifikace pravděpodobně povede ke zvýšené poptávce po specializovaných dovednostech a také k potřebě neustálého učení a zvyšování kvalifikace, aby bylo možné držet krok s vyvíjejícím se prostředím umělé inteligence,“ předpovídá Laas. Poptávka po talentech na AI poroste celosvětově, což povede k vyšší konkurenci na trhu práce.

„Růst se neomezí jen na technologická centra, bude patrný po celém světě, protože stále více zemí bude investovat do AI technologií a vzdělávání. Tento trend pravděpodobně povede ke globálněji distribuované pracovní síle AI s příležitostmi a výzvami souvisejícími s mezikulturní spoluprací, prací na dálku a mezinárodními předpisy a standardy v AI,“ uzavírá svoji predikci pro následující období Liina Laas.

 

Exit mobile version