Connect with us

Zprávy

Polovina pracovníků ve zdravotnictví přiznává, že problémové procesy způsobily ztrátu dat

Každý pracovník také každý měsíc ztratí jeden den času kvůli nekvalitním informačním technologiím, které mu brání dělat jeho práci

Podle nového výzkumu společnosti Epson téměř polovina (49 %) pracovníků ve zdravotnictví přiznává, že v jejich pracovních procesech jsou přítomny chyby, které za posledních 12 měsíců vedly ke ztrátě dat nebo dokumentů.

Ačkoli ztrátu dat může způsobit mnoho faktorů, třetina (35 %) respondentů uvedla, že přechod na skenované, digitalizované záznamy toto riziko sníží. Velká část má také za to, že se tím sníží náklady na úložiště (60 %) a zvýší efektivita (55 %). To představuje obří a jednoduchou příležitost, jak zlepšit ochranu dat při současném zvýšení organizační efektivity.

Tento průzkum mezi téměř tisícem (985) pracovníků ve zdravotnictví z Evropy, Blízkého východu a Afriky také odhalil, že pracovníci každý měsíc osobně přijdou o téměř jeden den (7 hodin) času kvůli nekvalitním informačním technologiím, které jim bránit dělat jejich práci. Většina výsledků v tiskové zprávě jsou za Českou republiku.

Když vezmeme v potaz, že v Německu ve zdravotnictví pracuje přes 6 milionů lidí a ve Velké Británii přes 4 miliony[1], dohromady to činí přibližně 840 milionů ztracených hodin každý rok[2].

Na otázku, jaké klíčové požadavky jsou brány v úvahu při investování do nových technologií v tomto odvětví, byla nejčastější odpovědí, kterou uvedlo 70 % respondentů, cena.

Nicméně pouze 21 % má za to, že jim v plnění jejich hlavních cílů brání nedostatečné financování.

Pozitivní je, že ačkoli je cena významným faktorem, financování by nemělo omezovat nákupy, které by mohly pomoci omezit narušení dat a ztráty času.

Marcel Divín, Branch Office Manager ve společnosti Epson CZ&SK, tato zjištění okomentoval následovně: „Ačkoli se postupy ve zdravotnictví v reakci na pandemii nadále vyvíjejí, proměna očekávání pacientů, hromadění nevyřízených úkolů a nedostatek zaměstnanců představují významnou výzvu.

Ztráta dat a drahocenného času je velkým problémem a výrobci technologií, jako jsme my, musí dělat vše, co je v jejich silách, aby vyřešili potíže, kterým pracovníci ve zdravotnictví čelí. Jsme odhodláni tento sektor podporovat v jeho snaze zajistit bezpečnost dat a zlepšení pracovních postupů pomocí digitalizace.“

Veškerá zjištění tohoto výzkumu jsou k dispozici ke stažení ve zprávě IT periferní zařízení již nejsou periferní:

https://neon.epson-europe.com/files/assets/source/a/h/v/r/a15102-research-lores-cs-cz-vertical_research_report.pdf

Environmentální vize 2050 –  http://eco.epson.com/

  1. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_REAC
  2. 7 hodin × 10 000 000 = 70 000 000. 70 000 000 × 12 měsíců = 840 000 000 hodin ročně

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com