Connect with us

Zprávy

Podle nového výzkumu ovlivňuje rozhodování o investicích do technologií nedostatek IT talentů

Podle nového průzkumu, který zveřejnila společnost MuleSoft ze skupiny Salesforce, mají nyní problémy se získáváním IT talentů velký vliv na rozhodování o investicích do technologií. Zpráva 2022 IT Leaders Pulse Report odhaluje, že téměř tři čtvrtiny (73 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT souhlasí s tím, že získávání IT talentů nebylo nikdy těžší, a téměř všichni (98 %) respondenti uvádějí, že získávání IT talentů ovlivňuje rozhodování jejich organizace o investicích do technologií.

Zpráva také ukazuje, že dnešní vedoucí pracovníci v oblasti IT využívají technologie k vytváření zkušeností pro své zaměstnance a zákazníky, které jsou více zaměřené na lidi. Většina (86 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT nyní tvrdí, že zkušenosti, které organizace poskytuje svým zaměstnancům a zákazníkům, jsou stejně důležité jako její produkty a služby, a čtyři z pěti respondentů souhlasí s tím, že vylepšené technologie zaměřené na zákazníky (86 %) a zaměstnance (85 %) jsou pro konkurenceschopnost jejich organizace zásadní.

„Díky měnícím se ekonomickým podmínkám jsou technologie ještě zásadnější pro úspěch ve všech částech podniku, včetně prodeje, služeb, marketingu, obchodu a IT,“ řekl Matt McLarty, globální technický ředitel pro oblast MuleSoft. „Vzhledem k tomu, že vedoucí IT pracovníci se snaží obsadit role, které by tuto dodatečnou poptávku podpořily, je tradiční herní plán zpochybněn. Dnešní vedoucí pracovníci v oblasti IT se musí místo toho zaměřit na širší, celopodniková zlepšení procesů prostřednictvím automatizace, která podporují inovace, zlepšují zkušenosti uživatelů a podporují efektivní růst.“

Tlak na získávání IT talentů ovlivňuje rozhodování o investicích do technologií

Téměř devět z deseti (87 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT souhlasí s tím, že investice do lidí jsou nesmírně důležité. V důsledku toho většina respondentů plánuje v příštích 12 měsících investovat do zlepšení pohody IT zaměstnanců (82 %) a do zvyšování kvalifikace (78 %), což v obou případech předčí zvyšování počtu těchto za městnanců (68 %). Ze zprávy vyplývá, že:

  • Téměř všichni (98 %) vedoucí pracovníci v oblasti IT tvrdí, že „velká rezignace“ způsobila nedostatek kvalifikovaných pracovníků v IT jejich organizace, především v oblasti IT architektury, IT řešení (60 %), správy cloudu a infrastruktury (45 %).
  • Organizace přijímají automatizace a samoobslužné iniciativy: Mnoho vedoucích pracovníků v oblasti IT se obrací k automatizaci a samoobslužným iniciativám, aby vyřešili rostoucí nedostatek dovedností. Napříč odvětvími 58 % organizací automatizuje úkoly a procesy a 53 % dává netechnickým zaměstnancům k dispozici automatizační nástroje, aby mohli uspokojovat své vlastní potřeby.
  • Vedoucí pracovníci v oblasti IT jsou hodnoceni podle uživatelské zkušenosti: Více než polovina z nich je nyní hodnocena podle produktivity zaměstnanců (52 %), zatímco mnozí jsou hodnoceni také podle snižování a optimalizace nákladů (50 %), zákaznické zkušenosti (48 %) a zkušenosti zaměstnanců (46 %).

Zlepšování procesů podporuje inovace a efektivitu

Vytváření zážitků je sice klíčové, ale IT a obchodní strategie zaměřená na lidi potřebuje k úspěchu efektivní procesy. Více než polovina vedoucích pracovníků v oblasti IT (54 %) si myslí, že pracovní procesy mezi IT a obchodními týmy by se mohly výrazně zlepšit. Vyplývá to také ze zprávy:

  • Stávající IT procesy jsou úzkým místem: Devět z deseti (91 %) vedoucích IT pracovníků tvrdí, že stávající IT procesy brzdí produktivitu. Problémy v procesech mají prý také negativní dopad na inovace (91 %), zavádění technologií (92 %), zkušenosti zákazníků (92 %) a zkušenosti zaměstnanců (93 %).
  • Zlepšování procesů je na prvním místě: Téměř polovina (46 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT uvedla, že zlepšení procesů je hlavní prioritou jejich organizace v příštích 12 měsících.
  • Fúzní týmy pro zefektivnění procesů: Většina respondentů se snaží vytvořit fúzní týmy pro zlepšení procesů a řešení procesně orientovaných problémů. Fúzní týmy jsou multidisciplinární týmy, které kombinují pracovníky s technologickými, analytickými nebo oborovými znalostmi a které sdílejí odpovědnost za obchodní a technologické výsledky. Více než dvě třetiny (69 %) organizací vytvořily nebo zavádějí fúzní týmy a 22 % z nich to plánuje v příštích 12 měsících.

Pozoruhodné je, že v organizacích, které již mají fúzní týmy, 63 % vedoucích pracovníků v oblasti IT tvrdí, že tyto týmy velmi účinně pomáhají podniku plnit jeho cíle.

Automatizace a nástroje s nízkým nebo žádným kódem zvyšují efektivitu a zlepšují uživatelské zkušenosti

Rozšíření pravomocí a umožnění prostřednictvím technologií podporuje růst podnikání a organizace využívají nejlepší technologie k vytváření nových zkušeností pro zákazníky a zaměstnance. Tato strategie sice může zvýšit agilitu, ale čtyři z pěti (81 %) vedoucích IT pracovníků se shodují, že tento přístup znamená, že jejich organizace bojuje se složitostí IT. A co víc:

  • Integrační problémy přetrvávají: Většina vedoucích IT pracovníků se domnívá, že projekty integrace dat nebo systémů trvají příliš dlouho (66 %) a jsou příliš drahé (69 %). Zároveň více než dvě třetiny (68 %) uznávají, že nedostatek datové nebo systémové integrace vytváří nesouvislou zákaznickou zkušenost. V důsledku toho téměř všichni (98 %) vedoucí IT pracovníci tvrdí, že nové investice jsou ovlivněny schopností nástroje integrovat se se stávajícími technologiemi.
  • Společnosti přijímají nástroje s nízkým nebo žádným kódem: Mnoho vedoucích pracovníků v oblasti IT se obrací k nízkokódovým a nekódovým nástrojům, aby umožnili podnikovým uživatelům vytvářet a testovat nové zkušenosti. Téměř všechny organizace (96 %) v současné době používají nízkokódové a nekódové nástroje a 36 % plánuje jejich používání v příštích 12 měsících rozšířit.
  • Vyspělost automatizace roste, ale je co zlepšovat: Mnoho organizací zavedlo automatizaci s cílem zlepšit zákaznické zkušenosti a kvalitu produktů. Dvě třetiny organizací (67 %) buď převážně, nebo plně automatizovaly své IT operace a mnoho z nich zavedlo podobnou úroveň automatizace i v dalších podnikových funkcích – včetně zákaznické podpory (59 %), financí (60 %), marketingu (58 %), prodeje (56 %) a lidských zdrojů (55 %). Plně automatizovaných procesů je však stále poměrně málo – v průměru 23 % organizací uvádí, že se jim to podařilo napříč podnikovými funkcemi.

„Současná ekonomická situace nedává vedoucím IT pracovníkům na výběr – musí dělat více s menším úsilím. Nástroje jsou tu od toho, aby umožnily více uživatelům stát se digitálními tvůrci a pomohly jejich organizacím růst a zároveň zvýšit efektivitu. Automatizací procesů tam, kde je to možné, mohou vedoucí pracovníci rychleji realizovat hodnoty a urychlit inovace,“ dodal McLarty.

Další informace:

Metodika

Zpráva MuleSoft’s IT Leaders Pulse Report ve spolupráci se společností Vanson Bourne vznikla na základě rozhovorů s 1 000 vedoucími pracovníky v oblasti IT po celém světě. Online průzkum byl proveden mezi červnem 2022 a červencem 2022 ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, Německu, Nizozemsku, Austrálii, Singapuru, Hongkongu a Japonsku. Průzkumu se zúčastnili pouze vhodní kandidáti, kteří byli ověřeni pomocí přísného víceúrovňového screeningu. Všichni respondenti pracují v podnikové organizaci ve veřejném nebo soukromém sektoru s nejméně 1 000 zaměstnanci a zastávají v rámci funkce IT pozici v oddělení nebo střední či vyšší manažerskou pozici.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com