Connect with us

Zprávy

Podle Cisco spotřebitelé trvají na rychlém připojení, ale musí být navíc bezpečné a udržitelné

Internetoví provideři, mobilní operátoři nebo výrobci síťového hardwaru budou nuceni při vývoji svých řešení a produktů více zvažovat i jiné klíčové vlastnosti než pouhou rychlost připojení. Ta sice nadále hraje nejvýznamnější roli, ale podle studie Cisco Broadband Survey spotřebitelé do svých požadavků promítají kritéria jako bezpečnost nebo udržitelnost.

Do změny spotřebitelských preferencí se podle výzkumu promítá stále větší závislost lidí na internetu v každodenním životě, která plyne z modelu hybridní práce i připojení automobilů, spotřebičů či celých domácností. Studie Cisco Broadband Survey zkoumala, jak situaci permanentního připojení spotřebitelé přehodnocují své požadavky na jeho parametry.

Závěry Cisco Broadband Survey vychází z průzkumu z průzkumu mezi více než 21 tisíci pracovníky ve 12 zemích: Velké Británii, Německu, Itálii, Francii, Švýcarsku, Polsku, Španělsku, Saúdské Arábii, Jižní Africe, Švédsku, Spojených arabských emirátech a Nizozemsku. Z odpovědí zapojených respondentů vyplynuly tři rozhodující trendy, které výrazně ovlivní nebo již ovlivňují svět konektivity:

Rychlost není vše, prioritou se stává bezpečnost

Zhruba 40 % respondentů v průzkumu uvedlo, že rychlost je pro ně rozhodujícím měřítkem při volbě poskytovatele připojení. Stále větší důraz však začínají uživatelé klást na bezpečnost. Především podle bezpečnostního měřítka již volí svého providera 38 % respondentů. Paradoxně je tato starost o bezpečnost v rozporu s tím, že více než polovina účastníků průzkumu chrání své domácí sítě a svá zařízení pouze heslem.

Od prohlížení webu k digitálnímu životu

S dramaticky rostoucím počtem připojených zařízení roste i poptávka po šířce pásma a výkonu. Spotřebitelé posun k digitálnímu životu přijímají spíš jako pozitivní (54 %). A valná většina dotazovaných buď již má, nebo očekává, že v nejbližší době bude mít připojena svá zařízení k síti: například automobil (67 %), spotřebiče (71 %) nebo osvětlení (74 %).

Chceme udržitelné připojení

Průzkum odhalil zajímavý trend, podle něhož se koncoví uživatelé velmi výrazně začínají zajímat na ekologické aspekty svého propojení se sítí. Z odpovědí respondentů vyplývá, že 65 % spotřebitelů v regionu EMEA se zajímá o uhlíkovou stopu svého připojení, přičemž nejvíce takto otázka pálí mladé lidi ve věku 18-24 let (73 %). Více než tři čtvrtiny (77 %) účastníků uvedly, že by byli ochotni platit více za udržitelné připojení. Čtvrtina dotazovaných by dokonce byla ochotna zaplatit v takovém případě až o 20 % více!

„Odhaduje se, že uhlíková stopa odvětví informačních a komunikačních technologií představuje přibližně 2,1-3,9 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Z více než poloviny se na tom podílejí sítě a datová centra. Pro nás z toho vyplývá jednoznačné zadání nejen navrhovat bezpečné a výkonné produkty, ale zohlednit i principy cirkulární ekonomiky jak v jejich designu, tak v obchodu a životním cyklu produktů,“ uvedl Cisco EMEA viceprezident Gordon Thomson.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com