Zprávy

Organizace stále více spoléhají na moderní ochranu dat pro cloudové úlohy, aby snížily kyberbezpečnostní rizika

Veeam Software, lídr v oblasti Modern Data Protection, zveřejnil zjištění své studie Cloud Protection Trends Report 2023, ve které se zaměřil na čtyři klíčové scénáře poskytování služeb: služby typu infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service, IaaS), platforma jako služba (Platform as a Service, PaaS), software jako služba (Software as a Service, SaaS) a zálohování a obnova po havárii jako služba (Backup and Disaster Recovery as a Service, BaaS/DRaaS). Průzkum ukázal, že si podniky uvědomují rostoucí potřebu chránit svá prostředí typu SaaS. Například téměř 90 % zákazníků služby Microsoft® 365 používá doplňková opatření a nespoléhá se pouze na integrované možnosti obnovy dat. Nejčastěji uváděným důvodem pro toto zálohování je příprava na rychlé zotavení z kybernetických a ransomwarových útoků, zatímco dalším nejčastěji zmiňovaným důvodem je dodržování předpisů.

Nejdůležitější závěry studie:

• Zatímco nové pracovní úlohy se v cloudu spouštějí mnohem rychleji, než se ty nepotřebné v datovém centru vyřazují, překvapivých 88 % podniků přeneslo úlohy z cloudu zpět do svého datového centra – z jednoho nebo více důvodů, včetně požadavků v oblasti vývoje, optimalizace nákladů či výkonu a obnovy po havárii.

• Vzhledem k tomu, že je kybernetická bezpečnost (včetně ransomwaru) stále kritickým problémem, strategie ochrany dat se vyvíjejí a většina organizací deleguje odpovědnost za zálohování na specialisty, místo aby vyžadovala ochranu vlastních dat po každém vlastníkovi úlohy (IaaS, SaaS, PaaS). Většinu zálohování cloudových úloh nyní provádí zálohovací tým, což nevyžaduje specializované odborné znalosti nebo další zátěž správců cloudu.

• V současné době využívá 98 % organizací jako součást své strategie ochrany dat infrastrukturu hostovanou v cloudu. Služba typu DRaaS ve vnímání překonává taktické výhody BaaS tím, že poskytuje odborné znalosti v oblasti plánování, implementace a testování kontinuity provozu a obnovy po havárii (BCDR). Při výběru poskytovatele BaaS/DRaaS je za hlavní rozlišovací prvek požadována odbornost posuzovaná na základě obchodních znalostí, technických architektů obnovy IT a provozní pomoci při plánování a dokumentaci strategií BCDR.

• Bohužel, jak tomu často u nových architektur hostovaných v cloudu bývá, někteří správci PaaS se nesprávně domnívají, že přirozená odolnost služeb hostovaných v cloudu zbavuje potřeby zálohovat: své sdílené soubory hostované v cloudu dosud nezálohuje 34 % organizací a 15 % nezálohuje své v cloudu hostované databáze.

„Rostoucí tempo zavádění nástrojů a služeb využívajících cloud, které se stupňuje v důsledku masivního přechodu na práci na dálku a současného zavádění hybridních pracovních prostředí, klade důraz na hybridní IT a strategie ochrany dat napříč odvětvími,“ řekl Danny Allan, technický ředitel a senior viceprezident pro produktovou strategii společnosti Veeam. „Vzhledem k tomu, že kybernetických bezpečnostních hrozeb stále přibývá, musí organizace hledět dál než jen na tradiční zálohovací služby a vytvořit účelný přístup, který bude nejlépe vyhovovat jejich podnikatelským potřebám a cloudové strategii. Tento průzkum ukazuje, že se pracovní úlohy nadále plynule přesouvají z datových center do cloudů a zpět, stejně jako z jednoho cloudu do druhého – což vyžaduje ještě složitější strategie ochrany dat. Zjištění tohoto průzkumu ukazují, že ačkoli podniky s moderním IT učinily v oblasti cloudu a ochrany dat významné pokroky, stále je na čem pracovat.“

Exit mobile version