Connect with us

Zprávy

Open source stále na vzestupu

Linux, open source a otevřené standardy sklízí úspěchy již více než 30 let. Zejména v oblasti IT o tom už nikdo nepochybuje. Žijeme ve světě, který využívá principy open source a svobodného softwaru ve stále více oblastech – od otevřených inovací po kooperativní vývoj překonávající hranice firem i zemí open source dominuje světu. Skutečnou zásluhu na tom má více než třicetiletá existence systému Linux, přičemž dalších 30 let slibuje mnoho – více, než by si mnozí mohli myslet.

Význam otevřeného softwaru a jeho obrovský potenciál se ještě plně neprojevil, a to zejména v politické a společenské oblasti. Na politické úrovni se toho sice děje hodně, ale často jen v malé míře s podporou jednotlivých upstreamových projektů, aniž by byl zřejmý celkový obraz. Také v akademické sféře chybí podpora zastřešující open source projekty. Příkladem ilustrujícím stále převládající nepochopení open sourcu je v současnosti hojně diskutovaná Digitální suverenita. Často jsme zde svědky posměšných útoků na prestižní projekty, přičemž se přehlíží skutečnost, že pouze open source se svými otevřenými principy může být základem jakékoli digitální suverenity. Koneckonců pouze open source zaručuje nezávislost, interoperabilitu a zamezení tzv. vendor lock-inu, tedy závislosti na jediném dodavateli.

Otevřený zdrojový kód je také symbolem agility, flexibility a škálovatelnosti, a splňuje tak základní předpoklad pro rychlou reakci na měnící se požadavky zejména v krizových situacích. Působivě to ukázala pandemie Covid-19.

Co však úspěch open sourcu znamená pro budoucnost proprietárních řešení? Samozřejmě, že si zachovají své opodstatnění, zejména pro specializované aplikace, ale množství těchto specializovaných aplikací se stále zmenšuje. Proto jsme svědky, že se zavedení poskytovatelé proprietárních řešení stále častěji vydávají cestou open sourcu. V krátkodobém a střednědobém horizontu budou proprietární aplikace nadále používány, například pro specializované postupy ve veřejném sektoru nebo z hlediska bezpečnosti kritické funkce v motorových vozidlech. Ale i v těchto oblastech vidím v příštích 30 letech vítězství open sourcu. Linuxové platformy získávají na významu i při použití v automobilech a centrální linuxový operační systém, který má všechny potřebné bezpečnostní certifikace, již není utopií.

Z technologického hlediska není pochyb o tom, že open source řešení se stále více stávají standardem ve většině organizacích i orgánech veřejné správy. Stále však existuje jedna výzva v podobě nezbytné kulturní změny. Principy open source se přece netýkají jen technologií, ale především procesů a způsobu spolupráce. To znamená, že k hodnotám open source patří i otevřená firemní kultura se zásadami, jako je transparentnost, přizpůsobivost nebo spolupráce. Otevřená organizace prosperuje díky transparentním rozhodnutím, aktivní kultuře zpětné vazby a úzké spolupráci mezi různými stranami. Zcela pragmaticky lze však říci, že tato výzva se bude v budoucnu stále zmenšovat a za 30 let již nebude výzvou, protože na trh práce v oblasti IT nastupuje mladá generace, která vyrůstá s open-source přístupy k agilnímu vývoji v IT.

Po více než 30 letech existence open sourcu je jasné, že soupeření mezi open sourcem a proprietárními řešeními již dávno skončilo a „bitva“ byla rozhodnuta. Vítězem je jednoznačně open source a jeho vítězný pochod pokračuje – otevřené inovace a metody open source pronikají do stále více oblastí, a výjimkou není ani hardware.

  • Jan Wildeboer, EMEA Evangelist společnosti Red Hat

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com