Connect with us

Zprávy

Ness přináší do ČR aplikaci Farseer, která má přinést revoluci ve finančním plánování

Ness Czech začal na českém trhu nabízet inovativní nástroj pro finanční plánování Farseer, který firmám všech velikostí přináší usnadnění a zefektivnění finančního plánování.

„Excel se stal během více než třiceti let synonymem pro finanční modelování. Firmy si tuto kancelářskou aplikaci proměnily ve finanční nástroj pro plánování a výkaznictví s desítkami nebo dokonce stovkami uživatelů, kteří zpracovávají úkoly, jako jsou sestavování rozpočtu, projekce peněžních toků nebo konsolidace. A dokonce, i když je ve firmě nasazen celopodnikový systém pro finanční řízení, bývá Excel často tím nástrojem, který je v praxi nejvíce používán. Farseer je inovativní low-code platforma pro finanční modelování, plánování a řízení a disponuje všemi výhodami tabulkových procesorů. Navíc však dokáže eliminovat chyby a minimalizovat manuální procesy,“ popisuje Martin Silvička, generální ředitel ve společnosti Ness Czech.

Finanční plánování nové generace

Farseer je ideální pro firmy, které hledají způsob, jak zefektivnit své finanční plánování a zároveň zlepšit spolupráci mezi různými odděleními. Nástroj přináší rychlejší a přesnější tvorbu interaktivních finančních reportů a finanční modelování nad jediným spolehlivým zdrojem dat. Úkoly, jako prognózování a sestavování rozpočtu, jsou díky řešení Farseer mnohem jednodušší a rychlejší.

Uživatelské prostředí je intuitivní a usnadňuje práci bez potřeby rozsáhlého školení. Díky vestavěným mechanismům a funkcím může Farseer redukovat manuální úkony až o 90 %. Finančním týmům tak umožní soustředit se na analýzy a další činnosti s vyšší přidanou hodnotou, místo aby se zabývaly rutinními úkoly. Interaktivní dashboardy poskytují přehledné informace v reálném čase, přičemž všechny reporty jsou automaticky aktualizovány, takže rozhodnutí jsou vždy založena na nejaktuálnějších datech.

Výhody nástroje Farseer

Farseer přináší snadný přechod od komplikovaných tabulek v Excelu k efektivnějšímu a spolehlivějšímu plánovacímu procesu. Tento finanční plánovací nástroj umožňuje snadnou integraci dat z různých zdrojů, takže všechny finanční týmy pracují s konzistentními a aktuálními informacemi na jednom místě. Zvyšuje se tak přesnost finančních předpovědí a je k dispozici jasný pohled na data.

Automaticky generované reporty eliminují manuální práci a zvyšují produktivitu, zatímco interaktivní dashboardy překládají přehledné informace v reálném čase a umožňují rychlé rozhodování. Vytváření „co kdyby“ scénářů pomáhá lépe řídit rizika a plánovat pro různé budoucí situace.

Díky pokročilému finančnímu modelování, které nevyžaduje znalost SQL nebo programování, je plánování dostupné i pro netechnické uživatele. Ti mohou snadno modelovat finanční plány pomocí přetahování vizuálních prvků a připojení databází. Bezpečnost a efektivitu práce zvyšuje podpora spolupráce týmů v reálném čase a detailní kontrola přístupu k citlivým datům.

„Jsme nadšeni, že můžeme být partnery společnosti Ness při uvedení Farseeru na český trh. Tato spolupráce znamená významný krok vpřed v revoluci finančního plánování pro místní organizace. Společně chceme přinést bezkonkurenční efektivitu a inovace do finančního řízení,“ řekla Matija Nakić, generální ředitelka a spoluzakladatelka společnosti Farseer.

Mezi uživatele řešení Farseer patří mimo jiné Violeta, jeden z největších výrobců hygienických produktů v jihovýchodní Evropě, provozovatel chorvatské plynárenské přepravní soustavy Plinacro, chorvatská státní společnost AKD, specializující se na výrobu národních dokumentů a vývoj strategických IT řešení v oblasti digitální transformace státní správy, či auditorská, daňová a poradenská společnost Mazars.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com