Connect with us

Zprávy

MiR uvádí nový cloudový software pro optimalizaci řízení robotických flotil

Společnost Mobile Industrial Robots (MiR), největší dodavatel autonomních mobilních robotů (AMR), oznámila MiR Insights, nový cloudový softwarový nástroj, který umožňuje vlastníkům robotických flotil sledovat a analyzovat operace svých robotů a zároveň získávat užitečné poznatky, které mohou výkon robotů dále zlepšovat. MiR tak reaguje na trend, kdy s rostoucí velikostí flotil autonomních mobilních robotů (AMR) roste i poptávka po softwarových nástrojích pro optimalizaci výkonu a správu flotil.

MiR Insights poskytuje odpovědi na otázky typu:

• Jaká byla celková efektivita mé robotické flotily tento týden?

• Máme v naší výrobě nějaké specifické oblasti, kde se roboty setkávají s opakujícími se problémy?

• Jak ovlivnily změny, které jsme zavedli v továrně minulý měsíc, přepravní kapacity robotů?

Software navíc umožňuje zákazníkům snadný přístup k datům a jejich následné sdílení pro rychlejší a efektivnější řešení problémů.

„MiR Insights poskytuje uživatelům robotického parku možnost mnohem lépe porozumět výkonnosti robotů a jejich interakci s okolním prostředím,“ řekl Walter Vahey, prezident společnosti MiR. „Tyto znalosti umožní našim zákazníkům pokračovat ve zlepšování a rozšiřování svých instalací rychleji a dále zlepšovat návratnost svých investic.“

Klíčové vlastnosti MiR Insights:

Informační dashboardy: Monitoruje indikátory KPI, jako je ujetá vzdálenost, dokončené mise a míra využití robotů.

Provozní mapy: Sleduje aktivitu robota jak v čase, tak v prostoru a vizualizuje oblasti se slabým pokrytím WiFi a potenciálními překážkami pro provoz robotů.

Data jsou bezpečně uložena v cloudu

MiR Insights je hostován v prostředí Microsoft Azure a používá se ve spojení s MiR Fleet, softwarem pro správu flotil robotů MiR. Nástroj MiR Insights čte data z MiR Fleet, ale nezasahuje do provozu flotily, ovládání jednotlivých robotů, ani neupravuje nastavení flotily. Datové rozhraní je velmi flexibilní s možnostmi pro vizualizaci dat a také s API k propojení získaných dat s externími systémy. MiR Insights je navržen tak, aby podporoval neustálé zvyšování výkonnosti na základě zkušeností zákazníků, vše zaměřené na zlepšování provozu flotily AMR.

Pro zákazníky MiR bude MiR Insights k dispozici od 2. čtvrtletí roku 2023.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com