Connect with us

Zprávy

Lokální IT prodejci objevují výhody automatizace, již 39 % nabízí služby MSP či MSSP

Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, oznámila, že podle jejího průzkumu již 39 % jejích prodejců nabízí služby MSP či MSSP (Managed Security Service Provider). Jednou z hlavních motivací přechodu na řízené služby je automatizace rutinních činností, která jim přináší hlavně vyšší úroveň poskytované bezpečnosti, vyšší produktivitu a rychlejší reakci na bezpečnostní incidenty. Průzkum byl proveden v lednu 2023 mezi prodejci společnosti ZEBRA SYSTEMS, která je distributorem řešení N-able v ČR, na Slovensku a v jihovýchodní Evropě.

I když stále nejvíce poskytovatelů IT nabízí klasické dodávky hardwaru, softwaru a tradičních služeb postavených na break-fix modelu, více než polovina nabízí alespoň částečně proaktivní správu a téměř 40 % již poskytuje řízené služby (MSP) či řízené služby bezpečnosti (MSSP). K tomu přispívá i rozšiřující se nabídka současných RMM platforem, které pokrývají komplexní nároky koncových zákazníků, od správy a monitoringu zařízení až po zálohování, patch management a další prvky IT bezpečnosti.

„Automatizace je klíčem k úspěchu našeho podnikání,“ říká Martin Melich, jednatel a spoluzakladatel PATRON-IT. „Využíváme monitorovací systém postavený na cloudové platformě N-able N-sight RMM s vlastními pokročilými skripty, které společně tvoří ucelený kontrolní nástroj. Systém hlídá veškerou IT infrastrukturu našich zákazníků včetně serverů, stanic, storage, UPS, switchů, routerů, kamer, wifi AP a detekce neznámých zařízení. Kdyby se to všechno mělo kontrolovat manuálně, kontrola trvala by celé týdny, ale náš monitorovací nástroj to zvládne každých 5 minut.“

Nejzajímavější zjištění z průzkumu:

• 83 % respondentů poskytuje dodávky hardwaru a softwaru, 80 % pak tradiční IT služby (break-fix model), 61 % nabízí částečně proaktivní správu, 39 % poskytuje MSP služby a 22 % MSSP služby

• Službu, kterou mají IT poskytovatelé nejvíce automatizovanou, je zálohování (57 %), správa a monitoring zařízení (23 %), služba ochrany koncových bodů (17 %) a patch management (3 %).

• Hlavní přínosy v automatizaci svých činností vidí IT poskytovatelé ve vyšší úrovní bezpečnosti (71 %) a vyšší produktivitě (61 %). 57 % respondentů pak spatřuje benefit automatizace v rychlejší reakci na incidenty, 41 % ve vyšší spokojenosti zákazníků a 20 % v nižší úrovní chybovosti.

„Setkáváme se se stále větším zájmem našich partnerů o nástroje řízené správy a bezpečnosti, které jim umožňují poskytovat služby více zákazníkům, s lepší profitabilitou a na vyšší úrovní bezpečnosti.“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Dobrou zprávou je, že portfolio řešení N-able kontinuálně posiluje automatizační funkce ve svých nástrojích, a to nejen v oblasti správy a monitorigu, ale aktuálně také například oblasti v patch managementu či ochraně koncových bodů.“

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com