Connect with us

Zprávy

Kubernetes – problémem zůstává bezpečnost a chybějící dovednosti

Společnost VMware zveřejnila studii „Stav Kubernetes 2022“ která ukazuje, že se Kubernetes stal součástí hlavního proudu a 99 % respondentů uvedlo, že pro ně bylo nasazení této technologie přínosné. Vývojáři také využívají výhody multicloudových strategií, přičemž dvě třetiny z nich v současné době používají Kubernetes ve vícero cloudech.

Na základě průzkumu mezi 776 kvalifikovanými odborníky na vývoj softwaru a IT patří mezi hlavní uváděné výhody: lepší využití zdrojů a nižší výdaje (59 %), snazší aktualizace aplikací (49 %) a hladší migrace do cloudu (42 %). Studie také ukazuje, že bezpečnost zůstává téměř pro všechny respondenty hlavním problémem (99 %) a více než polovina (51 %) si uvědomuje, že pro nasazení a správu Kubernetes jim chybí interní zkušenosti a odborné znalosti.

„Během posledních několika let se ustálila praxe užívání Kubernetes jako standardní vrstvy nad infrastrukturou, a to v privátních i veřejných cloudech a mnohdy obojích. Využití se posunulo od progresivních uživatelů směrem do mainstreamu,“ říká Michael Cote, technolog ve společnosti VMware. „I když je před námi ještě hodně práce, stěží naleznete někoho, kdo by neplánoval nasazení Kubernetes, pokud už tak neučinili. Tento posun do hlavního proudu zvyšuje potřebu nástrojů pro správu Kubernetes a distribuce, zejména pokud jde o zabezpečení a podporu vývojářů. Téměř 100 % dotázaných v tomto průzkumu má zájem nalézt a zaplatit nástroje, které jim pomohou výhody Kubernetes plně využít.“

Podrobnější zjištění nové studie:

Kubernetes na úspěšném tažení:

 • Jedním z nejzřetelnějších příznaků toho, že Kubernetes je součástí hlavního proudu, je rychlý růst počtu nasazovaných klastrů: 29 % subjektů má více než 50 klastrů a téměř polovina (48 %) očekává, že počet klastrů Kubernetes, které provozují, vzroste o více než 50 %.
 • Mezi faktory, které přispěly k rostoucí popularitě Kubernetes, patří:
  • Zlepšení vývoje softwaru: 62 % označilo za hlavní důvody zvýšení flexibility aplikací a 54 % vyšší efektivitu vývojářů.
  • Zavádění cloudu: 59 % respondentů za důležité faktory při zavádění označilo zlepšení využití cloudu a 46 % snížení nákladů na cloud.
  • Efektivita správců aplikací: Více než třetina dotázaných (37 %) uvedla, že faktorem při výběru byla potřeba zlepšit efektivitu správy aplikací.

Multicloud dominuje:

Jedním z hlavních důvodů, proč podniky zavádějí Kubernetes, jsou jednoznačné přínosy pro rychlý rozvoj cloudových operací. Existuje zrychlující trend odklonu od lokálních a jednocloudových implementací Kubernetes ve prospěch hybridních a multicloudových:

 • Respondenti, kterým Kubernetes slouží převážně při vývoji, upřednostňují místní prostředí (62 %) nebo jednoho poskytovatele veřejného cloudu (42 %).
 • Pro srovnání, ti, kterým u Kubernetes jde především o produkční prostředí, dávají přednost vícero poskytovatelům veřejného cloudu (52 %), dále lokálnímu prostředí (47 %) nebo jednomu poskytovateli veřejného cloudu (42 %).

Kubernetes na koleni je minulostí:

Vzhledem k tomu, jakým tempem získává Kubernetes na oblibě a jak rychle se vyvíjí, potýká se mnoho podniků také s problémem, jak vyškolit stávající zaměstnance na potřebnou úroveň (a udržovat ji), a také s náborem pracovníků s potřebnými znalostmi:

 • 95 % má potíže s výběrem, nasazením a správou Kubernetes:
 • 51 % se shoduje, že chybí interní zkušenosti a odborné znalosti
 • 37 % se domnívá, že je těžké najmout pracovníky s potřebnými odbornými znalostmi
 • 34 % se potýká s tempem změn u Kubernetes/nativně cloudových řešení

Vzhledem k nedostatku odborných znalostí se mnoho týmů snaží zaplnit mezery jednoduššími řešeními Kubernetes v kombinaci s podporou a službami: 97 % by bylo ochotných platit za služby a podporu důležitých nástrojů Kubernetes.

Posuny v otázkách bezpečnosti:

Vzhledem ke stoupajícímu počtu klastrů Kubernetes a multicloudových implementací – a trvalému růstu množství kybernetických hrozeb – stojí otázky zabezpečení v centru pozornosti týmů odpovědných za zavádění a správu Kubernetes:

 • 97 % podniků má obavy ohledně bezpečnosti Kubernetes.
 • Splnění bezpečnostních požadavků a dodržení předpisů je největší výzvou jak pro implementaci Kubernetes (59 % respondentů), tak pro správu (47 %).

Metodika výzkumu

Výzkum, který probíhal ve spolupráci se společností Dimensional Research, oslovil 776 kvalifikovaných odborníků na vývoj softwaru a IT. Zaměřil se na jednotlivce odpovědné za Kubernetes v podnicích s 1 000 a více zaměstnanci a pokrýval široké spektrum rolí, odvětví, regionů a pracovních zařazení. Všechny oslovené podniky mají rozsáhlý vlastní vývoj softwaru.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com