Connect with us

Zprávy

Krajský úřad Středočeského kraje spustil zaměstnanecký portál

Společnost Gordic, přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů, oznámil úspěšné spuštění zaměstnaneckého portálu na Krajském úřadě Středočeského kraje. Zaměstnanci úřadu už nemusí řešit personální a mzdové záležitosti osobně, online si mohou kdykoliv zjistit informace týkající se jejich aktuálních pracovně právních vztahů, zobrazit různé typy dokumentů podle jejich role v organizaci, nebo ověřit, na kolik dnů volna mají ještě nárok, a zažádat o dovolenou. Vedoucí oddělení a odborů mají k dispozici kompletní personální informace o svých podřízených a jejich požadavky mohou jednoduše revidovat.

Nástrojem Personálně-platové přehledy a požadavky (PPP) od společnosti Gordic doplnil Krajský úřad Středočeského kraje své stávající moduly integrační platformy GINIS – modul Personalistika pro komplexní správu všech povinných i volitelných dat vztahujících se k personální agendě úřadu, Personální systemizace pro správu a tvorbu organizační struktury úřadu a Práce a mzdy pro přehledné řešení mzdové agendy včetně automatizace řady procesů při tvorbě mezd a zajištění souladu s aktuálně platnou legislativou. Návrh, testování a spuštění portálu proběhlo za aktivní účasti specializovaného týmu Personalistiky a mezd společnosti Gordic.

Díky modulu PPP si mohou zaměstnanci kdykoliv z kanceláře nebo domova vyhledat potřebné informace vztahující se k jejich osobě, zažádat o dovolenou či poskytnutí pracovního volna, nebo si stáhnout elektronickou výplatní pásku. Vedoucí oddělení a odborů tak mají online k dispozici veškeré informace týkající se podřízených, mimo jiné vidí všechny jejich požadavky na nepřítomnost, které mohou jednoduše schválit nebo zamítnou prostřednictvím Elektronické podpisové knihy. Mzdové účetní pak modul PPP usnadňuje přístup k sestavě nepřítomností všech pracovníků, které v rámci mzdového modulu spravuje.

„Prvotním impulsem pro implementaci modulu PPP byla potřeba zefektivnit proces elektronických žádanek o nepřítomnost,“ upřesňuje Daniel Rokos, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Středočeského kraje. „Ovládání modulu je velice intuitivní a zaměstnanci úřadu v něm najdou pouze ty informace, které se týkají přímo jejich osoby. Rozděleny jsou do logických celků, přičemž k dispozici jsou nejen základní údaje, kontakty a informace o aktuálně platných pracovně právních vztazích, včetně kontaktů na přímého nadřízeného nebo informací týkajících se platového zařazení zaměstnance, ale i vnitřní předpisy, které už nemusí zdlouhavě hledat v úložišti dokumentů,“ dodává Rokos.

„To, že se modul na Krajském úřadě Středočeského kraje osvědčil, dokazuje skutečnost, že v současné době probíhá implementace rozšiřujících funkcionalit, aby bylo možné naplno využít potenciál modulu a zapojit do interního dění na úřadě každého zaměstnance,“ doplňuje Martin Popela, senior konzultant společnosti Gordic z pozice zástupce vedoucího projektu implementace modulu PPP na Krajském úřadě Středočeského kraje.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com