Connect with us

Zprávy

Každý den by měl být Světovým dnem zálohování

Na poslední březnový den připadá Mezinárodní den zálohování. Ale protože se téměř 9 z 10 organizací v regionu EMEA potýká s rostoucí propastí v dostupnosti a ochraně dat, tématu jejich zálohování bychom se měli věnovat každý den v roce.

Průzkum společnosti Veeam mezi top manažery zjistil, že 86 % organizací v regionu EMEA zaznamenává rozdíl v ochraně dat, tedy mezi tím, kolik dat si mohou dovolit ztratit, a tím, jak často jsou jejich IT systémy chráněny. Za posledních 12 měsíců se tento rozdíl zvýšil o 14 %, což naznačuje, že zatímco kritická důležitost dat stále stoupá, zvětšují se i problémy s jejich ochranou na uspokojivé úrovni. Světový den zálohování 2022 je další připomínkou toho, že s rostoucím rozsahem kybernetických hrozeb i složitostí IT prostředí je potřeba robustních opatření na ochranu dat důležitější než kdykoli předtím. Kvalitní plán zálohování, replikace a obnovy je klíčovou součástí každé strategie moderní ochrany dat, která zajišťuje kontinuitu podnikání a schopnost přijmout okamžitá opatření.

Proč je zálohování důležité

Podle studie Veeam Data Protection Trends Report 2022 téměř každá organizace zažívá neočekávané výpadky. Existuje mnoho incidentů, které mohou vést k odstávkám. V podnicích v regionu EMEA jsou běžně způsobeny výpadky infrastruktury nebo sítě, selháním serverového hardwaru a chybami aplikačního softwaru. Situaci navíc zhoršují ransomware a další kybernetické hrozby, což potvrzuje zjištění, že 51 % organizací v regionu EMEA utrpělo v posledních 12 měsících výpadky v důsledku kybernetického útoku.

Osvědčené postupy zálohování: Jednoduše řečeno, všechna data, která nejsou zálohována, mohou být v případě výpadku navždy ztracena. I když je prostředí hrozeb skličující, obecná pravidla pro robustní strategii moderní ochrany dat jsou konzistentní. Bez ohledu na to, jakým způsobem jsou data ohrožena, ať už jde o výpadek hardwaru a napájení, náhodné smazání nebo kybernetický útok, pokud byla chráněna v souladu s pravidlem zálohování 3-2-1-1-0 společnosti Veeam, můžete je získat zpět. Vždy by měly existovat alespoň tři kopie důležitých dat, a to alespoň na dvou různých typech médií, alespoň jedna mimo pracoviště a jedna jako neměnná, offline uložená kopie, stejně jako je nutné mít zálohy ověřené, s nulovým počtem chyb.

Ransomware je novou normou

Stále převládá názor, že ransomware zasáhne jen několik nešťastníků, ale není tomu tak. Útoky ransomwaru během posledních 12 měsíců zaznamenala většina (71 %) organizací v regionu EMEA. Vzhledem k nevyhnutelné povaze kybernetických útoků, jako je ransomware, je nanejvýš důležité, aby se podniky dokázaly zotavit. Podle respondentů průzkumu společnosti Veeam však více než jedna ze tří (36 %) organizací není schopna data po ransomwarovém útoku obnovit. Nyní tedy dochází k situaci, kdy již není otázkou, zda podniky zažívají ransomwarové incidenty, ale spíše kdy k nim dojde. A stále existuje příliš mnoho organizací, které nejsou schopny svá ztracená data obnovit.

Osvědčené postupy v kyberbezpečnosti: Existují tři prvky, které vytvářejí dokonalou strategii ochrany dat před ransomwarem. První linií obrany je využití vzdělávání k vytvoření „lidského firewallu“. Připravte vaše zaměstnance s pomocí nástrojů digitální hygieny a potřebných znalostí, aby nenaletěli na některé z nejstarších triků v učebnici kybernetické kriminality, jako je phishing. Ujistěte se, že půjde o nedílnou součást vaší podnikové praxe. Druhým prvkem je implementace pravidla zálohování 3-2-1-1-0; investujte do solidních opatření pro obnovu po havárii v souladu s definovanými RPO a RTO; zajistěte ochranu dat na všech platformách včetně fyzických, virtuálních, cloudových, SaaS a Kubernetes. A konečně je to náprava. Pokud vaše strategie vzdělávání a implementace selžou, neplaťte výkupné. Jedinou možností je obnova dat.

Zajistěte budoucnost vašich investic do ochrany dat

Možnost přesouvat pracovní úlohy z jedné platformy na druhou – včetně fyzických, virtuálních a v cloudu hostovaných – umožňuje organizacím postupovat v iniciativách digitální transformace a vyřadit starší zálohovací nástroje. Ne však na úkor odolnosti IT. Například řešení Veeam umožňují jak ochranu dat v cloudu, tak ochranu pracovních úloh hostovaných v cloudu, jako jsou SaaS a kontejnery, s kompletním zálohováním a obnovou, obnovou po havárii, mobilitou aplikací a ochranou proti ransomwaru. Je nezbytné, aby manažeři s rozhodovací pravomocí pochopili, že data jsou krví jejich podnikání a investice do moderní ochrany dat je investicí do jejich budoucnosti.

Martin Štětka, regionální manažer pro střední a východní Evropu ve společnosti Veeam Software

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com