Connect with us

Zprávy

Inovace vs. riziko: IT lídři se obávají o bezpečnost technologických inovací. Mohou se nechat omezovat rizikem?

Podle průzkumu společnosti HPE Aruba Networking až 64 % podnikových IT lídrů věří, že obavy o zajištění kybernetické bezpečnosti negativně ovlivňují jejich ochotu investovat do inovativních technologií. To možná není překvapující, protože 91 % z nich považuje novou technologii za nebezpečnou a dokonce přiznává, že již kvůli ní zažilo narušení bezpečnosti. Děje se tak v době, kdy IT lídři musí být schopni přijímat inovace, jako je generativní umělá inteligence, aby urychlili klíčovou transformaci podniku – tvrdí to 89 % z nich a dodává, že z důvodu změny to budou nuceni řešit v nadcházejících 12 měsících.

Průzkum – provedený mezi 2 100 IT lídry z 21 zemí – zkoumal, jak organizace v současné době přistupují k vzájemnému vztahu mezi inovacemi a rizikem. Zpráva rovněž vysvětluje roli, kterou musí vedoucí pracovníci v oblasti IT a sítí plnit při usnadňování bezpečnějších inovací.

Vzestup inovací

Většina IT lídrů (95 %) uvedla, že digitalizace je důležitá k získání nových zdrojů příjmů podniku v následujících 12 měsících. Ve skutečnosti jak IT, tak samotný podnik tlačí na zavádění nových technologií, které mohou podpořit inovace z hlediska toho, jak podnik funguje a co nabízí. Ve snaze zvýšit inovace se organizace obrací k novým technologiím – v současné době používají nebo plánují zavést technologie jako je 5G (91 %), AI a strojové učení, nebo-li ML (89 %), případně IoT a chytré senzory (88 %).

Přestože k tomuto tlaku dochází, pouze 45 % IT lídrů líčí svou organizaci jako inovativní – a co je dále znepokojující, je, že pouze 44 % z nich ji považuje za bezpečnou.

Řízení rostoucího rizika

Rovněž roste rozdíl mezi požadavky na technologie a schopnostmi IT týmů to vše zvládat – 66 % IT lídrů má obavy o schopnost organizace držet krok s nejnovějšími technologiemi a digitálními požadavky a 55 % z nich říká, že jejich IT týmy jsou již nyní vytíženy na maximum.

Spojením tohoto nárůstu využívání technologií s nedostatečnými zdroji a širšími trendy v oblasti práce na dálku, hybridního cloudu a distribuovaných datových center, organizace čelí většímu riziku než kdykoliv jindy.

„Obchodní potřeby podniků se změnily a týmy stále častěji nasazují nové technologie, aby je splnily. Bezpečnostní opatření, která mohou podpořit zavádění nových technologií se musí vyvíjet s nimi,“ říká Scott Calzia, viceprezident marketingu společnosti HPE Aruba Networking a dodává: „Lidé v IT si musí uvědomit, že umělá inteligence v síti může podpořit jejich týmy v tom, aby byly efektivnější, ulehčily jim pracné administrativní úkoly a podpořily bezpečnostní strategii tím, že získají integrovanou ochranu.“

Role sítě

Podle průzkumu je při transformaci stále více uznávaná role sítí – zejména spojení mezi sítí, bezpečností a inovacemi. Až 64 % IT lídrů věří, že síť může posílit efektivitu kybernetické bezpečnosti a 61 % z nich věří, že může podpořit větší inovace. IT lídři přitom investují odpovídajícím způsobem – organizace začínají prosazovat síťová bezpečnostní řešení, včetně Security Service Edge (SSE) nebo podobného zabezpečení typu edge-to-cloud (89 %), řízení přístupu k síti založeného na zásadách (88 %) či bezpečnosti Secure Access Service Edge (SASE) (87 %).

Praxe však ukazuje, že podniky stále potřebují pomoci s propojením těchto investic, aby si uvědomily výhody – pouze 47 % IT lídrů věří, že jejich současná síť může poskytovat nebo podporovat flexibilní podnikové zabezpečení, a ještě méně vidí její roli v podpoře nových technologií (37 %).

Scott Calzia k tomu dodává: „I přestože tlak na inovace nepolevuje, IT lídři potřebují najít bezpečný a efektivní způsob, jak překonat dilema v případě rizik. To vyžaduje jednotný přístup SASE (SSE + SD-WAN), který spojí všechny různé síťové technologie a umožní využívat síť schopnou podporovat bezpečné inovace. Vzhledem k převaze hybridní práce je nezbytným silným základem zabezpečení sítě, obsahující Zero Trust principy, což je dobrý výchozí bod pro následné investice do SASE, SSE a NAC.“

Další zdroje informací

Chcete-li se dozvědět více, navštivte webové stránky HPE Aruba Networking. Aktuální informace lze nalézt na Twitterovém a Facebookovém profilu společnosti HPE Aruba Networking a diskuze o produktech najdete na webu Airheads Community.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com