Connect with us

Zprávy

IBM Studie: Generální ředitelé využívají generativní umělou inteligenci. Produktivita práce je pro ně prioritou

Nová globální studie IBM Institute for Business Value zjistila, že téměř polovina dotázaných generálních ředitelů označila produktivitu za svou nejvyšší prioritu – oproti šestému místu v roce 2022. Uvědomují si, že modernizace technologií je klíčem k dosažení jejich cílů v oblasti produktivity a řadí ji na druhou nejvyšší prioritu.

Každoroční studie zaměřená na rozhodování generálních ředitelů ve věku umělé inteligence zjistila, že tři čtvrtiny respondentů generálních ředitelů věří, že jejich konkurenční výhoda bude záviset na tom, jestli mají nejpokročilejší generativní umělou inteligenci. Vedoucí pracovníci však také zvažují potenciální rizika nebo bariéry této technologie, jako je předpojatost, etika a bezpečnost. Více než polovina (57 %) dotázaných generálních ředitelů se obává bezpečnosti dat a 48 % se obává zkreslení nebo přesnosti dat.

Pokud jde o připravenost na umělou inteligenci, existuje také rozpor mezi generálními řediteli a jejich týmy. Polovina (50 %) dotázaných generálních ředitelů uvádí, že již integrují generativní umělou inteligenci do produktů a služeb, a 43 % uvádí, že generativní umělou inteligenci používají k informování o strategických rozhodnutích. Přesto jen 29 % jejich výkonných týmů souhlasí s tím, že mají vlastní odborné znalosti pro zavádění generativní umělé inteligence; pouze 30 % dotazovaných vrcholových manažerů, kteří nejsou generálními řediteli, tvrdí, že jejich organizace je připravena přijmout generativní AI zodpovědně. „Generativní umělá inteligence může snížit překážky zavádění umělé inteligence a polovina dotázaných generálních ředitelů ji aktivně zkoumá, aby podpořila novou vlnu produktivity, efektivity a kvality služeb napříč odvětvími,“ řekl Jesus Mantas, globální řídící partner konzultační divize společnosti IBM. „Ředitelé společnosti potřebují posoudit požadavky své společnosti na soukromí dat, ochranu duševního vlastnictví, bezpečnost, algoritmickou odpovědnost a správu, aby mohli naplánovat nasazení nových případů použití generativní umělé inteligence ve velkém měřítku,“ dodává.

Generální ředitelé říkají, že produktivita – a technologie, která ji pomůže zajistit – je naléhavou prioritou
Téměř polovina (48 %) generálních ředitelů v průzkumu označila produktivitu za hlavní prioritu své organizace – oproti šestému místu v roce 2022; Modernizace technologií je jejich druhou nejvyšší prioritou (45 %), ale generální ředitelé také uvádějí, že to patří mezi jejich hlavní výzvy. Již čtvrtý rok po sobě dotázaní generální ředitelé tvrdí, že technologické faktory zůstanou hlavní vnější silou, která bude mít dopad na jejich organizaci v příštích třech letech. Generální ředitelé se stále více obracejí k vedoucím pracovníkům v oblasti provozu, technologií a dat jako k těm, kteří jim mají pomoci udělat strategická rozhodnutí.

Další údaje shromážděné během průzkumu ukazují následující: Na otázku, kteří členové vedení společnosti učiní nejzásadnější rozhodnutí v příštích třech letech, respondenti z rad generálních ředitelů identifikují COO (62 %) a CFO (52 %). Vliv technologických lídrů na rozhodování roste – 38 % dotázaných generálních ředitelů poukazuje na CIO (oproti 19 % před rokem), následuje Chief Technology nebo Chief Digital Officer (30 %) jako na nejdůležitější rozhodnutí ve své organizaci. Generální ředitelé uvádějí, že jsou připraveni přijmout generativní umělou inteligenci, ale ostatní vedoucí pracovníci mají výhrady.

Tři ze čtyř (75 %) dotazovaných generálních ředitelů věří, že organizace s nejpokročilejší generativní AI bude mít konkurenční výhodu. Polovina (50 %) generálních ředitelů uvádí, že již integruje generativní umělou inteligenci do produktů a služeb; 43 % uvádí, že používá generativní umělou inteligenci k informování o strategických rozhodnutích, přičemž 36 % používá technologii pro provozní rozhodnutí. Zatímco 69 % respondentů z generálních ředitelů vidí široké výhody generativní umělé inteligence v celé jejich organizaci, pouze 29 % jejich výkonných týmů souhlasí s tím, že mají vlastní odborné znalosti na to, aby zavedli generativní umělou inteligenci. Pouze 30 % dotazovaných vrcholových manažerů, kteří nejsou generálními řediteli, tvrdí, že jejich organizace je připravena přijmout generativní AI zodpovědně.

Generativní AI podporuje změny pracovní síly, ale širší hodnocení jejího dopadu na pracovní sílu pokulhává
Přibližně 43 % dotázaných generálních ředitelů uvedlo, že kvůli generativní umělé inteligenci omezili nebo přesunuli svou pracovní sílu, přičemž dalších 28 % uvedlo, že tak plánují učinit v příštích 12 měsících. Zároveň 46 % dotázaných generálních ředitelů přijalo další pracovníky kvůli generativní umělé inteligenci, přičemž 26 % uvedlo, že plánují další nábory dopředu. Přesto méně než jeden ze tří dotázaných generálních ředitelů (28 %) posoudil potenciální dopad generativní umělé inteligence na své pracovní síly a 36 % uvedlo, že tak plánuje učinit v příštích 12 měsících.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com