Connect with us

Zprávy

IBM a Salesforce rozšiřují partnerství na podporu otevřených a důvěryhodných ekosystémů umělé inteligence a dat

Společnosti IBM a Salesforce oznámily rozšíření strategického partnerství, které propojí možnosti platformy IBM watsonx AI and Data Platform s platformou Salesforce Einstein 1 a zajistí tak větší výběr a flexibilitu zákazníků při nasazování AI a správy dat. Týmům to umožní přijímat rozhodnutí založená na datech a další opatření přímo v průběhu jejich práce.

Rozšířené partnerství zahrnuje obousměrnou integraci dat, flexibilitu velkých jazykových modelů (LLM), předpřipravené akce a výzvy pro řešení CRM a další závazek k odpovědnému vývoji umělé inteligence.

Velká flexibilita jazykových modelů s IBM watsonx, modely Granite a Salesforce

Organizace, které nasazují generativní umělou inteligenci pro nasazení v CRM, potřebují přístup k LLM, které jsou vhodné pro jejich specifické obchodní potřeby. Společnost Salesforce, která prostřednictvím své strategie Bring Your Own Large Language Model umožňuje zákazníkům vybrat si LLM, které nejlépe vyhovují jejich potřebám, plánuje umožnit zákazníkům integrovat jejich LLM s platformou watsonx.ai a Salesforce Einstein 1 Studio, což je soubor nízkokódových nástrojů pro tvorbu AI. Umožní tak přístup ke klíčovým modelům AI řady IBM Granite a vlastním LLM zákazníka postaveným na platformě watsonx.

IBM watsonx pomáhá firmám vytvářet, škálovat a spravovat vlastní řešení AI s výběrem modelů AI od různých poskytovatelů a možností přizpůsobit je vlastním datům. Granite je vlajková řada modelů IBM vyškolená na podnikových datových sadách, které splňují přísná kritéria pro správu dat, kvalitu dokumentů, due diligence a rizika a dodržování předpisů. Modely IBM Granite jsou vysoce výkonné a přívětivé pro vývojáře, přičemž společnost IBM svým zákazníkům garantuje ochranu duševního vlastnictví.

Integrace modelů IBM Granite s platformou Einstein 1 umožní společným zákazníkům IBM watsonx a Salesforce využívat modely Granite, ať už jsou hostovány v cloudu nebo v provozovnách, pro různé případy použití včetně generování oborového obsahu, shrnutí polí a klasifikace. Tyto cílené modely jsou transparentní, optimalizované pro důvěryhodné nasazení a navržené pro škálování v rámci celého podniku. Aby bylo možné rychleji dosáhnout návratnosti investic do modelů IBM Granite pro tyto případy použití budou pro aplikaci Einstein 1 Studio k dispozici předkonfigurované šablony výzev a kopilotních akcí využívajících data a služby IBM, které bude možné vyvolat v aplikacích flow a apex.

Platforma Einstein 1 integruje aplikace CRM a data z jakéhokoli externího systému s Data Cloud a modely AI pomocí společného rámce metadat, aby bylo možné využívat novou generaci řešení AI, včetně Einstein Copilot. „Klienti potřebují základní modely firemní úrovně, které jsou důvěryhodné, výkonné a nákladově efektivní,“ říká Ritika Gunnar, generální manažerka divize Product Management, Data and AI ve společnosti IBM. „Výběr správných základních modelů je zásadní pro strategii každé organizace v oblasti umělé inteligence a je klíčovým faktorem určujícím rychlost přechodu projektů z pilotní fáze do výroby. Společnosti IBM a Salesforce spolupracují na tom, aby klientům usnadnily orientaci ve složitém prostředí generativní AI tím, že jim pomohou vybrat správný model LLM pro jejich specifické obchodní potřeby.“

Výzvy a akce IBM specifické pro dané odvětví v aplikacích Einstein Copilot a Copilot Studio

Společně se společností IBM Consulting a jejími silnými odbornými znalostmi v oboru vytváří IBM výkonné šablony výzev a kopilotních akcí specifických pro daný obor, které by měly být k dispozici v aplikaci Einstein 1 Studio ještě v tomto roce. Pomocí nástrojů pro tvorbu AI v aplikaci Einstein 1 Studio budou mít zákazníci Salesforce přístup k těmto předpřipraveným akcím a výzvám napříč aplikacemi Salesforce včetně Einstein Copilot, konverzačního asistenta Salesforce s umělou inteligencí pro CRM.

Počínaje případy použití ve veřejném sektoru, jako jsou vládní kontaktní centra, určování způsobilosti a vydávání licencí a povolení, jsou tyto předkonfigurované šablony výzev navrženy tak, aby byly optimalizovány pro modely Foundation i Granite a pomohly uživatelům z automobilového průmyslu, energetiky a veřejných služeb, finančních služeb a veřejného sektoru navázat spojení se zákazníky na zcela nové úrovni.

IBM Consulting již pomáhá společným zákazníkům vytvářet udržitelné a zodpovědné rámce AI, které umožňují rozšiřovat iniciativy Salesforce CRM založené na AI napříč celým podnikem, urychlují dobu dosažení výsledku a zároveň pomáhají snižovat rizika.

IBM a Salesforce umožňují obousměrnou integraci dat mezi IBM watsonx a Salesforce Data Cloud

Společnost IBM se připojila k Salesforce Zero Copy Partner Network, globálnímu ekosystému poskytovatelů technologií a řešení, kteří vytvářejí bezpečné, obousměrné integrace bez nutnosti vytváření kopií systému Salesforce Data Cloud, aby bylo možné data využívat napříč Salesforce Einstein 1 Platform. Zákazníci budou moci přistupovat ke svým datům IBM prostřednictvím watsonx.data z prostředí Salesforce Data Cloud ve vzoru nulové kopie, což zjednoduší správu zabezpečení a minimalizuje bezpečnostní rizika při zpřístupňování firemních dat.

Nulová kopie umožňuje firmám zachovat data na původním místě a zároveň přistupovat k externím datům ze Salesforce Data Cloud a vytvořit si tak komplexní pohled na zákazníka. Sníží to potřebu firem spoléhat se na vlastní integrace a složité datové kanály pro integraci a přesun dat do Salesforce z externích datových úložišt a naopak. Tento přístup pomáhá zákazníkům maximalizovat jejich investice do technologií IBM a přístupu k historickým datům a zajišťuje, že zůstanou integrovaná a dostupná pro výkon analytiky a generativní umělé inteligence. Například Flow spouštěný Data Cloudem aktualizuje account manažera ve Slacku, když jsou zásilky v externím lake označeny jako zpožděné, což mu umožňuje okamžitě kontaktovat svého klienta.

„Společnosti Salesforce a IBM mají dobré předpoklady k tomu, aby zákazníkům usnadnily co nejlépe těžit z jejich dat – bez ohledu na to, kde se nacházejí – a vytvořily základ pro zapojení zákazníků a důvěryhodnou umělou inteligenci,“ říká Rahul Auradkar, EVP & GM, Unified Data Services & Einstein, ve společnosti Salesforce. „Díky přidání obousměrné datové integrace mohou společnosti rychleji harmonizovat všechna svá data, čímž podpoří jejich rychlejší analýzu a týmům to umožní přijímat rozhodnutí založená na datech a poskytovat úžasné integrované zážitky napříč všemi styčnými body a kanály při každé interakci se zákazníkem.“ Salesforce se připojuje k AI Alliance a posiluje závazek k otevřenému a důvěryhodnému vývoji umělé inteligence Společnost Salesforce se připojila k Alianci pro umělou inteligenci a podpoří tak její poslání vytvořit svět, ve kterém se umělá inteligence vyvíjí společně a transparentně, se zaměřením na bezpečnost, etiku a vyšší dobro. AI Alliance je mezinárodní komunita více než 100 předních organizací z průmyslu, startupů, akademické sféry, výzkumu a státní správy, které spolupracují na rozvoji otevřené, bezpečné a odpovědné umělé inteligence. Obhajobou otevřených inovací spolu s vedoucími představiteli průmyslu a státní správy se AI Alliance snaží podporovat prostředí, ve kterém může AI vzkvétat a přinášet prospěch lidem a společnosti na celém světě.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com