Connect with us

Zprávy

Huawei získal ocenění za transparentnost i za boj proti změnám klimatu

Technologický gigant Huawei získal uznání za své dlouhodobé aktivity v oblasti životního prostředí. Nezisková charitativní organizace Carbon Disclosure Project (CDP), jejíž pravidelný rating je celosvětově považován za zlatý standard vykazování ekologické činnosti společností, zařadila Huawei na tzv. „A List“, tedy seznam firem, jejichž aktivity významně pomáhají alespoň v jedné ze tří oblastí, jimiž jsou změny klimatu, záchrana lesů a ochrana vod. Huawei rovněž získala od CDP jí ocenění „Excellent Environmental Leadership Award“.

Organizace CDP používá k hodnocení jednotlivých firem vlastní nezávislou metodologii a přiděluje firmám skóre A až D. V roce 2022 zveřejnilo prostřednictvím CDP své dopady na klima, lesy a ochranu vod více než 18 700 společností a z téměř 15 000 hodnocených společností se více než 330 umístilo na letošním seznamu „A List“. Právě tyto společnosti označuje CDP za průkopníky v oblasti environmentální transparentnosti.

Huawei se dlouhodobě věnuje své globální iniciativě Tech for a Better Planet, jejímž cílem je využívání technologií k podpoře zeleného rozvoje a k boji proti klimatickým změnám. Společnost věří, že ICT je významným nástrojem ke snižování emisí uhlíku, podpoře obnovitelné energie, přispívání k oběhovému hospodářství i k efektivní ochraně přírody. V rámci vlastních provozoven a kampusů firma podporuje úsporu energie a snižování emisí a také klade důraz na rostoucí využívání obnovitelné energie. Její divize Digital Power se dále zaměřuje na oblasti jako jsou výroba čisté energie, elektrifikace dopravy a zelená ICT infrastruktura s cílem usnadnit světu do budoucna nutnou energetickou transformaci.

Do konce roku 2022 pomohla společnost Huawei svým zákazníkům vygenerovat více než 695,1 miliardy kWh zelené energie a snížit jejich spotřebu energie o 19,5 miliardy kWh, což odpovídá zamezení vzniku téměř 340 milionů tun emisí CO2. Huawei navíc do procesu řízení celého životního cyklu svých produktů, tedy od jejich samotného návrhu až po konec životnosti, začleňuje koncept cirkulární ekonomiky. Společnost dlouhodobě ctí vlastní závazek používat ekologičtější materiály i obaly, snižovat emise uhlíku v rámci vlastních procesů a vyrábět odolnější produkty, následkem čehož dochází k menší produkci odpadu. Zároveň také spolupracuje s partnery z řad vědeckých výzkumných institucí a organizací na ochranu životního prostředí na inovativních způsobech využití technologií k ochraně lesů, mokřadů, oceánů a celého přírodního ekosystému.

„Udržitelný rozvoj je důležitou součástí celkové strategie společnosti Huawei,“ uvedl ve své reakci na ocenění Tchao Ťing-wen, ředitel komise pro udržitelný korporátní rozvoj ve společnosti Huawei. „Věříme, že v rámci odpovědi na globální výzvu, jíž jsou změny klimatu, je technologie klíčovým faktorem pro udržitelný rozvoj a k vytvoření inkluzivnějšího a ekologičtějšího světa. Huawei doufá, že bude spolupracovat s globálními zákazníky, dodavateli a partnery na podpoře zeleného a udržitelného rozvoje v různých průmyslových odvětvích a na budování nízkouhlíkové společnosti.“

Společnosti k úspěchu poblahopřál také Dexter Galvin, globální ředitel korporací a dodavatelských řetězců v organizaci CDP a dodal, že v dnešní době neustále rostoucích obav o životní prostředí po celém světě je potřeba transformačních změn založených na spolupráci důležitější než kdy jindy. „Vzhledem k tomu, že CDP neustále zvyšuje laťku pro kvalifikaci společností na pozice lídrů v oblasti ochrany klimatu, lesů a vod, doufáme, že ambice a činy firem, které již na seznamu „A List“ jsou – a těch, kteří se na něj chtějí dostat – budou laťku také zvyšovat.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com