Zprávy

Huawei Talent Summit: Evropa potřebuje více ICT talentů

Aby se Evropa mohla nadále vyvíjet v oblastech digitalizace a udržitelného rozvoje, je nezbytně nutné zaměřit se na objevování nových talentů a na jejich rozvoj. Náš kontinent stále trpí nedostatkem kvalifikovaných ICT specialistů, pokulhává však i všeobecná digitální gramotnost. Na druhém ročníku události Huawei Talent Summit v řeckých Athénách diskutovali tato palčivá témata zástupci společnosti Huawei společně s odborníky, zástupci vlád, mezinárodních organizací, průmyslu a evropské akademické obce.

Prosincový Huawei Talent Summit je každoročním ohlédnutím za vzdělávacími programy technologického giganta. Na letošní akci s tématem Jak společně vytvořit udržitelnou budoucnost pro evropské talenty zkoumali řečníci spolu s hosty a osmdesátkou vybraných vysokoškolských studentů řešení nedostatku odborníků v oblasti ICT, způsoby podpory digitální gramotnosti a dovedností k překonání digitální propasti a budování otevřeného a udržitelného ekosystému talentů. Účastníci se shodli, že mladí lidé s technologickým nadáním mají šanci zlepšit současné statistiky nejen tím, že zaujmou rozšiřující se řady volných pozic v oboru ICT, ale také předáváním svých znalostí lidem kolem sebe, a to především starší generaci.

„Talent je nezbytný pro to, aby Evropa mohla pokračovat v digitalizaci a udržitelném rozvoji. Proto se musíme spojit a vybudovat otevřený ekosystém talentů pro společný úspěch,“ prohlásil Radoslaw Kedzia, viceprezident Huawei pro region střední a východní Evropy a severské země. „Kultivace talentů byla pro Huawei vždy velmi důležitá a v Evropě vždy byla jednou z našich hlavních priorit. Za posledních deset let jsme v tomto regionu vyškolili více než třicet tisíc ICT profesionálů,“ uvedl Kedzia, který následně představil program Bright Star, jehož cílem je každý rok získat 100 univerzitních stážistů v Evropě. Společnost Huawei dle jeho slov také během následujících tří let plánuje zaměstnat zhruba 600 čerstvých absolventů evropských univerzit.

Důležitost rozpoznání technologického talentu a jeho rozvíjení u mladých lidí zdůraznil i ředitel Institutu UNESCO pro celoživotní vzdělávání David Atchoarena: „Odhaduje se, že přibližně 20 % dospělých v Evropě postrádá základní digitální dovednosti. Talentovaná mládež může přispět k odstranění digitální propasti nejen využitím příležitostí nových technologií, ale i díky pomoci starší generaci při formování digitální budoucnosti.“

Společnost Huawei přitom podporuje obojí – pomocí vzdělávacích programů pro studenty či ženy v technologiích pomáhá kultivovat talent a prostřednictvím dalších projektů apeluje na rozšiřování digitální gramotnosti. Do programu ICT Akademií se zapojilo více než 200 škol, respektive 16 0000 studentů po celé Evropě. Popularitě se těší také program Seeds for the Future, který od svého spuštění v roce 2011 vyškolil přes 3500 evropských studentů, včetně stovky českých.

Zvláštní důraz klade Huawei také na vzdělávání žen, které jsou zejména v technologických oborech obzvláště nedostatečně zastoupeny. „Existují zjevné překážky, které ženám brání dosáhnout vyšších pozic v jejich akademické a profesní kariéře,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu Elissavet Vozembergová, která je také místopředsedkyní Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Řecka a organizací Manpower Employment ohlásila Huawei na summitu spuštění lokální verze programu Women in Tech, jejíž cílem je poskytnout základní školení v ICT 500 nezaměstnaným ženám v Řecku. S programem mají zkušenosti i účastnice v České republice, kde se společnost Huawei zaměřila na rozvoj a rozšiřování vzdělání začínajících podnikatelek, jejichž projekt je přivedl až k oboru technologií.

Exit mobile version