Connect with us

Zprávy

Huawei pořádá Summit digitálních talentů na Světové konferenci o vysokoškolském vzdělávání UNESCO

Vzdělání patří mezi důležité nástroje udržitelného rozvoje. Třetí ročník Světové konference o vysokoškolském vzdělávání UNESCO (WHEC2022) probíhající ve španělské Barceloně si klade za cíl společně (re)formovat smýšlení o vysokoškolském vzdělávání a jeho postupy s cílem zajistit udržitelný rozvoj planety a lidstva. Jaké možnosti nabízí moderní technologie a jak jejich potenciálu co nejlépe využít diskutovali v rámci Summitu digitálních talentů pod hlavičkou konference zástupci společnosti Huawei spolu s odborníky i absolventy exkluzivního edukativního programu Seeds for the Future.

V oblasti inovací a vzdělávání hrají technologie čím dál důležitější roli a jejich správné a včasné využití může významně ovlivnit budoucí životy studentů. „Nyní musíme jít ještě o krok dál, překlenout globální digitální propast, kvůli které jsou mnozí pozadu, a integrovat řešení založená na ICT do systémů či programů vysokoškolského vzdělávání,“ uvedla na zahájení summitu Stefania Giannini, zástupkyně generálního ředitele UNESCO pro vzdělávání. „Toto je klíčové nejen s ohledem na zaměstnatelnost absolventů. Digitální technologie také mohou přispět k otevřenějším, flexibilnějším a propojenějším ekosystémům vysokoškolského vzdělávání.“

K více než osmi desítkám posluchačů z akademického, vládního i technologického sektoru promluvil také člen představenstva a senior viceprezident společnosti Huawei Vincent Pcheng, který vyzval ke spolupráci napříč těmito sektory a nastínil aktivity, jimiž už nyní Huawei přispívá k inkluzivnějšímu vzdělávání. „Digitální technologie mají potenciál uvést světové vzdělávací zdroje zpět do rovnováhy. Měli bychom využít digitální technologie k vybudování vzdělávacího systému, který bude otevřený a schopný reagovat na dynamiku vývoje společnosti,“ uvedl Pcheng. Vyzdvihl také projekt Huawei ICT Academy, který pomáhá rozvíjet talent nadaných studentů prostřednictvím specializovaných kurzů, boot campů a soutěží: „Navázali jsme partnerství s téměř 2 000 univerzitami po celém světě, abychom vybudovali Huawei ICT Academies, s cílem vyškolit více než 1 milion ICT profesionálů a expertů do roku 2024.“

Dlouhodobou vzdělávací aktivitou, do které se mohou zapojit i čeští studenti, je mezinárodní program Seeds for the Future. Ten v současnosti poskytuje vybraným studentům exkluzivní vzdělání od špičkových expertů, školení digitálních dovedností, pořádá technologické soutěže a prostřednictvím stipendií podporuje mladé talenty. Od svého zahájení v roce 2008 program absolvovalo již více než 1,5 milionu lidí ze 150 zemí. Na summitu proto o důležitosti technologií ve vzdělávání promluvila i desítka úspěšných absolventů tohoto programu.

Rozdíly v rozvoji talentů napříč kontinenty

Společnosti Huawei a Ernst & Young (EY) v rámci summitu odhalili první ze čtyř Bílých knih, které dokumentují budoucnost digitálního vzdělávání ve čtyřech různých částech světa. V souvislosti s konáním summitu v Barceloně je první zveřejněný dokument zaměřen na digitální dovednosti obyvatel Španělska. V dalších publikacích bude stejná pozornost věnována například Jižní Africe či Číně. Ačkoliv se vzdělávací sektor rychle mění a zejména díky technologiím, jako jsou Big Data, cloud, rozšířená a virtuální realita či umělá inteligence, se hybridní učení stává pro všechny mnohem dostupnější, nová bílá kniha společnosti Huawei o vzdělávání ve Španělsku uvádí, že pouze 13 % firem tyto špičkové technologie využívá. „Je tu bezprecedentní příležitost povzbudit větší spolupráci mezi státními institucemi a soukromým sektorem. Stát by měl oba světy spojovat a podporovat lepší komunikaci se školami při rozvoji nových dovedností,“ uvedl Marc García Tamayo, senior manažer společnosti EY.

Summitu se zúčastnila řada významných hostů včetně člena Ministerstva vědy a školství Chorvatské republiky Ivice Šušaka, který promluvil pozitivních dopadech zavádění digitalizace do chorvatského vzdělávacího systému a vytyčil plán digitalizace v oblasti vysokého školství. Mezi dalšími hosty summitu byli například generální tajemník Národní komise Čínské lidové republiky pro UNESCO Čchin Čchang-wej či ředitel sektoru ICT Národní autonomní univerzity v Mexiku Dr. Héctor Benítez Pérez.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com