Connect with us

Zprávy

Huawei na fóru v Mnichově představil nový koncept ukládání dat

Množství dat celosvětově velmi rychle narůstá a rozšiřující se potřeby malých i velkých podniků si žádají vývoj inovativních řešení pro ukládání dat. Jedním z nich má být i nový koncept úložiště, který návštěvníkům letošního ročníku Data Infrastructure Forum v německém Mnichově představila společnost Huawei. Huawei na fóru dále oznámila, že v současné době upřednostní vývoj oddělených storage-compute architektur a také nástroje k akceleraci zpracování dat napříč aplikacemi. Řešení technologického giganta mají významně pomoci podnikům s integrací digitálních technologií a digitální transformací, jež do budoucna výrazně ovlivní prosperitu podnikání.

Datová úložiště kvůli exponenciálnímu nárůstu objem dat čelí několika výzvám. V první řadě je to chybějící adekvátní řešení pracovní zátěže pro vznikající aplikace, jako jsou distribuované databáze, Big Data, AI a aplikace High-Performance Data Analytics (HPDA). Pro zvýšení efektivity a spokojenosti zákazníků bude rovněž potřeba rychlejší analýza dat a především analýza dat v reálném čase, což jsou požadavky kladené zrychlením datových služeb. Stupňující se počet hackerských útoků a s ním spojené riziko obrovských ekonomických ztrát znamená použití vyšších standardů ochrany dat. Velkou výzvou je pak samozřejmě i nezbytná ochrana životního prostředí, která si žádá vývoj zelených řešení v oblasti datových úložišť a zvyšování energetické účinnosti.

Viceprezident společnosti Huawei a prezident sekce pro IT produkty Peter Čchou představil návštěvníkům fóra řadu stávajících řešení společnosti, která již na tyto výzvy aktivně reagují. Jedná se například o technologie OceanStor Dorado All-Flash Storage, OceanStor Pacific Distributed Storage a OceanProtect Backup Storage, či FusionCube. Ačkoliv jsou tato řešení vhodná pro celou řadu podniků a průmyslových odvětví, pro vybudování skutečně spolehlivých a důvěryhodných základů datových center vhodných pro nejrůznější druhy aplikací a využití je nutné se zaměřit na vývoj ve třech klíčových sférách.

Za prvé je potřeba budovat oddělenou architekturu ve storage-compute oblasti. Společně se zrychlením tempa digitální transformace podniků se vznikající datové aplikace postupně mění v produkční aplikace, které vyžadují vyšší spolehlivost dat. Dochází ke zvětšování nepoměru životního cyklu mezi výpočetní a datovou infrastrukturou, což vyžaduje flexibilní a nezávislou správu a údržbu zdrojů pro tyto oblasti. Oddělená architektura by v tomto případě umožnila pružné, spolehlivé a cenově efektivní nakládání s úložištěm a zároveň zajistila rychlejší, spolehlivější a efektivnější služby při nižších nákladech.

Za druhé je nutné budovat více akceleračních nástrojů pro zrychlení datově orientovaných aplikací uvnitř systému úložišť. Ta by do budoucna měla být schopna zvládat požadavky celé řady datových aplikací, které vyžadují trvalé uchování dat, ale zároveň poskytovat způsob jak rozvíjet datovou infrastrukturu. Neustále rostoucí počet nově vznikajících datově orientovaných aplikací, jako jsou distribuované databáze, Big Data, či AI, vytváří značné množství hromadných dat. Úložiště by proto do budoucna měla mít integrovanou správu metadat a integrované nástroje pro intenzivní zpracování dat, aby mohla být použita jako prostředek pro urychlení datových aplikací, a díky tomu přispět až k desetinásobnému zvýšení end-to-end efektivity zpracování dat a zkvalitnění uživatelského zážitku.

V neposlední řade je nutné klást důraz na Green design produktů, a to ve všech aspektech – od ekologické výroby za použití obnovitelných zdrojů a udržitelných materiálů, přes samotné produkty z ekologických, nízkouhlíkových komponentů a kompaktní design hardware, až po redukci množství dat či sdílení zdrojů pro vyšší efektivitu s menšími nároky na užitnou plochu. Nutná je také podpora podnikových služeb, které optimalizují výrobní operace pro vyšší energetickou účinnost.

Datová úložiště se za posledních třicet let vyvinula tak, že jsou v současné době optimální základnou pro vysoce hodnotná data a jdou ruku v ruce s vývojem datových aplikací. „Zahajujeme éru yottabajtů,” zdůraznil Čchou. „Datové aplikace se rozrůstají rychleji než kdy dříve. Téma tohoto fóra zní ‚Zelená řešení, akcelerace a inovace‘ a tímto směrem se také vyvíjí Huawei Storage. Společně s našimi partnery budeme poskytovat vysoce kvalitní úložné produkty a řešení, abychom pro zákazníky vytvářeli vyšší hodnotu.“

 

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com