Connect with us

Zprávy

HPE Ezmeral Software díky významnému pokroku v hybridním multi-cloudovém datovém a analytickém prostředí zrychluje a zjednodušuje analýzu dat a AI/ML iniciativy

Společnost Hewlett Packard Enterprise představila další vylepšení platformy HPE Ezmeral Software. Navržena je tak, aby organizacím pomohla využívat data po celém světě a používat analytiku ve velkém měřítku v hybridních multi-cloudových prostředích prostřednictvím řešení software jako služba (SaaS). HPE Ezmeral Software rozšiřuje datové a analytické možnosti řešení HPE GreenLake z okraje sítě ke cloudu a poskytuje datové a analytické základy pro projekty strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI). Zjednodušená platforma nyní nabízí nové uživatelské rozhraní, rozšířený výběr nejoblíbenějších zdrojů dat a open-sourcových nástrojů, interoperabilitu napříč platformou a jejími nástroji a konzistentní prostředí pro provoz cloudu.

Navzdory rostoucí poptávce po nových zdrojích příjmů a zvýšení efektivity z dat, bylo pouze 24 % podnikových dat vytvořených v roce 2022 využito pro analýzy nebo využito v AI/ML. Způsobeno je to tím, že data jsou rozprostřena napříč cloudy a vyskytují se v různých datových formátech a zdrojích. Podniky se navíc potýkají s analytickými nástroji a úlohami, které musí plnit požadavky nejen na výkon, ale i náklady a dodržování předpisů. V neposlední řadě řešení založená na veřejném cloudu přinášejí omezenou kontrolu dat, nepředvídatelné náklady a riziko závislosti na dodavateli. Open-sourcové nástroje navíc nejsou navrženy pro podnikové IT a dostatečně neplní bezpečnostní požadavky.

HPE Ezmeral Software poskytuje kompletní datovou a analytickou platformu s předvídatelným a transparentním financováním. Organizacím umožňuje inovovat data a kdekoliv. Vylepšený software HPE Ezmeral Data Fabric poskytuje základní řešení nabízející jednotné federované zobrazení dat určené k nasazení v hybridním a multicloudovým prostředí, takže organizace mohou snadno přistupovat, analyzovat a řídit data po celém světě. Na těchto základech je postaven i nový software HPE Ezmeral Unified Analytics, který vývojářům a profesionálům v oblasti analýzy dat nabízí samoobslužný přístup k plně spravovaným a vybraným open-sourcovým nástrojům umožňující kompletní životní cyklus analýz a úloh pro AI/ML.

  • Software HPE Ezmeral Data Fabric poskytuje přístup k různým zdrojům dat a formátům, zahrnující různé soubory, objekty, tabulky či streamy, a je připraven k nasazení v hybridním cloudovém prostředí. Software je vůbec poprvé k dispozici ve formě SaaS nabídky a s novým intuitivním uživatelským rozhraním. Organizace v něm najdou vylepšené ovládací prvky a automatizovanou správu zásad pro optimalizaci umístění úloh podle výkonu, lokality dat, suverenity, nákladů a dodržování předpisů.
  • HPE Ezmeral Unified Analytics Software obsahuje novou nabídku pro datové inženýrství a vědu a analýzu dat formou SaaS a samoobslužné prostředí. Podniky díky tomu mohou vytvářet datové kanály, vyvíjet, nasazovat a monitorovat modely a vizualizovat data prostřednictvím stále aktuálních moderních nástrojů jako je Apache Airflow, Apache Spark, Apache Superset, Feast, Kubeflow, MLFlow, Presto SQL a Ray. Mezi nově podporované patří Snowflake, MySQL, DeltaLake, Teradata a Oracle. Díky otevřenému a rozšiřitelnému softwaru lze snadno přidávat aplikace a zdroje podle potřeb.

Zatímco konkurenční nabídky často vyžadují, aby zákazníci vynaložili značné náklady na přesun dat k analýze do cloudu, platforma HPE Ezmeral Software je hybridní a lze ji nasadit napříč edge, kolokačními, on-premise a veřejnými cloudovými prostředími. Nezávislé nasazení na umístění minimalizuje náklady na přenos dat tím, že organizacím umožní analýzy spustit tam, kde se nacházejí data a výpočetní možnosti.

„Navzdory rozruchu kolem AI a generativních AI aplikací, které transformují podnikání, většina společností stále bojuje s tím, aby tyto technologie zavedly do svých základních pracovních postupů,“ řekl Mohan Rajagopalan, viceprezident a generální ředitel HPE Ezmeral Software a dodal: „Naše řešení se zaměřují na to, kde se aktuálně organizace nacházejí, a umožňuje jim používat nástroje, které již znají, aby mohly soustředit své zdroje na urychlení využití AI, analytiky a digitální modernizace, namísto správy těžkopádných datových sil nebo netestovaných, odpojených open-sourcových nástrojů.“

V prvním fiskálním kvartále společnosti HPE platforma HPE Ezmeral Software rostla dvouciferným tempem. Zákazníci ji používají k detekci podvodů a rizik ve finančních službách, výzkumu v lékařství a zdravotní péči o pacienty, analýze kvality ve výrobě, monitorování sítí v telekomunikacích a autonomním řízení.

Finanční služby jsou pro datovou a analytickou platformu společnosti HPE hlavním odvětvím. Nomura, globální skupina poskytující finanční služby, využívá software AI a ML k digitální transformaci finančních služeb a ochraně svých aktiv. „Predikce rizik a detekce anomálií jsou z pohledu ochrany globálních finančních trhů klíčové. Proto vyžadují zpracování dat ve velkém měřítku. Se softwarem HPE Ezmeral Data Fabric jsme schopni přijímat, zpracovat, ukládat a zabezpečit petabajty dat,“ uvádí Arnab Chatterjee, viceprezident global head database, middleware a web engineering společnosti Nomura.

Společnost Alliant v IT oblasti navrhuje softwarová komplexní řešení, která organizacím pomáhají vytvářet požadované obchodní přehledy a výsledky. Aby Alliant udržel krok, chtěl v souvislosti s umělou inteligencí a strojovým učením dále vylepšit možnosti zpracování a poskytování dat. „Analytické nástroje Alliant jsou v současné době nasazeny jak v on-premise, tak v cloudu. HPE Ezmeral Software nám umožňuje škálovat a poskytovat řešení, stejně tak optimalizovat ukládání a analýzu dat a snižovat finanční náklady prostřednictvím řízení služeb a využití formou SaaS modelu,“ sděluje William Adam, technologický ředitel společnosti Alliant.

HPE rozšiřuje dynamiku v open-sourcových nástrojích a analýzách

V návaznosti na rostoucí zájem podniků o řízené open-sourcové technologie založila společnost HPE pro platformu HPE Ezmeral Software v dubnu letošního roku v Řecku nové globální excelence centrum (CoE). V něm pracuje více než 30 softwarových inženýrů a vývojářů, kteří mají rozsáhlé dovednosti a zkušenosti s open-source nástroji, včetně platformy MLOps, Kubeflow.

Dostupnost

Software HPE Ezmeral Data Fabric a HPE Ezmeral Unified Analytics jsou již dnes dostupné formou SaaS modelu pro provoz na jakékoliv infrastruktuře nebo veřejném cloudu.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com