Connect with us

Zprávy

Hewlett Packard Enterprise dosáhne uhlíkové neutrality o 10 let dříve

Společnost Hewlett Packard Enterprise zveřejnila svoji výroční zprávu o udržitelném dopadu za fiskální rok 2021. V ní přináší informace o pokroku vytvořit spravedlivější a udržitelnější technologický průmysl. Výroční zpráva HPE pojednává o vývoji technologických řešení, které přispívají k zodpovědnému chování firmy ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik (ESG), a to prostřednictvím investic do řízení pracovních sil, vylepšení udržitelnosti podnikání a dodržování nejvyšších etických standardů.

„Našim zákazníkům nejen že pomáháme plnit jejich ESG cíle, ale i nadále posouváme sami sebe a celé naše odvětví vpřed tím, že zlepšujeme naše vlastní cíle,“ řekl Antonio Neri, prezident a generální ředitel společnosti HPE. „V HPE jsme záměrně vytvořili cílený plán, abychom pomohli našim zákazníkům, dodavatelům a komunitám úspěšně přejít k udržitelnému podnikání,“ dodal.

Plán k nulovým emisím

Sedmá výroční zpráva společnosti HPE znovu potvrzuje slib společnosti HPE stát se podnikem s nulovými emisemi v celém svém hodnotovém řetězci. Navíc toho chce dosáhnout dříve, a to o 10 let – posunem z roku 2050 na rok 2040. Tento závazek je podpořen novým souborem plánů, které jsou
v souladu s globálním závazkem udržet oteplování Země pod 1,5 stupněm Celsia. Společnost HPE se do roku 2030 zavazuje snížit emise ve svých vlastních provozech o 70 % (oproti těm z roku 2020), přičemž 62% snížení již bylo dosaženo v předchozích pěti letech. HPE také sníží uhlíkovou stopu v kategorii Scope 3 o 42 %, a to prostřednictvím zaměřením se na optimalizaci svých výrobků, jejich efektivnější přepravu a distribuci v předcházejících fázích dodavatelského řetězce a přímé emise
z dodavatelského řetězce. Do roku 2040 přitom HPE plánuje snížit celou svou globální uhlíkovou stopu o 90 %.

S cílem zvýšit odpovědnost za dosažení těchto nových cílů společnost HPE zavedla dvě nové iniciativy, které budou řídit pokrok v ESG:

  • V roce 2022 všichni viceprezidenti a vedoucí pracovníci dokončí program školení v oblasti klimatu, díky čemuž budou připraveni na tvorbu plánů, které zmírňují dopad na klima.
  • Prostřednictvím nového systému odměň výkonného výboru, jejíž část se skládá z pohyblivé mzdy, budou ovlivňovat uhlíkovou stopu společností HPE v celém jejím hodnotovém řetězci.

As-a-service umožňuje zákazníkům pracovat udržitelně a efektivně

Přechod společnosti HPE na společnost založenou na poskytování as-a-service je hnací silou udržitelného transformačního úsilí poskytované zákazníkům. S platformou HPE GreenLake edge-to-cloud mohou zákazníci flexibilně škálovat své IT tak, aby vyhovovalo jejich potřebám. Tím dojde ke zlepšení úrovně využití a zabrání se plýtvání nevyužitých prostředků. Zákazníci, kteří přecházejí na HPE GreenLake z tradičních modelů CapEx, mohou dosáhnout více než 30% snížení nákladů za energii
a nákladů na pořízení. Například společnost Auckland Transport, tím, že převedla svůj systém pro správu videa na platformu HPE GreenLake edge-to-cloud, nejenže nyní platí pouze za využívané cloudové služby, ale také do svého systému mohla přidat o 60 % více kamer a snížit spotřebované množství energie o 37 %.

Kromě toho, že společnost HPE pomáhá zákazníkům při přechodu na modely vše využívat jako službu, zavazuje se k opětovnému použití technologií: 85 % ze tří milionů technologických zařízení vybraných od firem je znovu použito. Aby organizace mohly měřit a řídit svůj ESG dopad, mohou požádat o zprávu HPE Circular Economy, která podrobně popisuje, jak bylo naloženo s jejich IT zařízeními, a to včetně informací související s dopady na životní prostředí, které lze použít pro vykazování informací o uhlíkové stopě Scope 3.

Budování rozmanité, angažované a inkluzivní kultury

Společnost HPE pokračuje v prosazování principů rozmanitosti, rovnosti a inkluzivní firemní kultury jak u svých zaměstnanců, tak mimo firmu. V roce 2021 splnila svůj roční cíl zvýšit zastoupení žen i etnicky různorodých talentů. V meziročním srovnání HPE zvýšila počet žen o 1 %, přičemž zastoupení žen ve všech úrovních po celém světě překonalo cíle v technických i výkonných rolích. HPE dále zvýšila zastoupení všech nedostatečně zastoupených menšin v USA o 1,6 %.

Provoz s nejvyššími etickými standardy

Společnost HPE v loňském roce také vytvořila přísnější cíle v oblasti odpovědnosti za dodavatelský řetězec, aby zajistila, že její produkty budou pocházet z etických zdrojů.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com