Connect with us

Zprávy

Expert Dellu očekává v roce 2022 výrazný rozvoj kvantových počítačů, digitálních dvojčat a technologií v automobilech

Dostupnější technologie kvantových počítačů, ještě výraznější prolínání techniky a IT v automobilovém průmyslu a větší rozšíření modelů digitálních dvojčat v podnikovém prostředí – to jsou tři aktuální trendy, které podle experta společnosti Dell Johna Roese výrazně ovlivní IT průmysl v roce 2022 a dalších letech.

Hybridní kvantové počítače budou dostupnější pro univerzity a výzkumníky

Expert Dellu očekává, že v letošním roce dospěje IT odvětví ke konsensu, že budoucí kvantové systémy budou mít podobu hybridního kvantového počítače – jeho kvantový procesor (QPU) bude představovat specializovanou jednotku, jakýsi akcelerátor pro specifické kvantové výpočty a funkce. QPU pak bude obklopen konvenčními výpočetními systémy pro předzpracování dat, běh celého procesu a interpretaci výstupů QPU.
Kvantové simulace, které budou využívat konvenční výpočetní techniku, budou podle odborníka nákladově efektivnější a stanou se v dalších letech dostupným způsobem, jak široce zpřístupnit kvantové systémy univerzitám, týmům datových vědců a výzkumníkům.

Automobilový průmysl se dále posune směrem k IT a datové analytice

V oboru automotive dnes vidíme posun od spalovacích motorů k elektrifikovaným vozidlům, což vede k radikálnímu zjednodušení dodavatelského řetězce. Zároveň ale dochází k širší proměně, která se podle názoru Johna Roese v roce 2022 prohloubí: automobilový průmysl se více zaměří na zpracování dat od infotainmentu v autech přes bezpečnost až po přelomové inovace, jako je využívání automobilu formou služby (CaaS – Car-as-a-Service) nebo doručování zásilek vozidly bez řidiče. Automobilový průmysl tak bude následovat jiná odvětví, která jsou ve využívání dat a datové analytice napřed – jako jsou telekomunikace nebo maloobchod. Tento trend přinese nejen vyšší využívání informačních technologií v automotive, ale bude znamenat skutečnou digitální transformaci odvětví.

Koncept digitálních dvojčat se rozšíří napříč odvětvími a firmami

Koncept digitálních dvojčat do budoucna umožní firmám ušetřit prostředky ve vývoji díky počítačovým simulacím, analytickým a prediktivním modelům. Zatím je to ale stále technologie v počátcích vývoje a jen s ojedinělými reálnými aplikacemi ve výrobě. V příštích letech podle Johna Roese vzniknou standardizované rámce, řešení a platformy, které usnadní tvorbu a užívání digitálních dvojčat a praktické nasazení tohoto konceptu ve firmách se zjednoduší. Urychlená standardizace a širší dostupnost technologických řešení také přinese snížení investičních a implementačních nákladů pro firmy.
Koncept digitálních dvojčat se do budoucna stane klíčovou složkou Digitální transformace 3.0, která přinese ještě těsnější propojení reálného světa s jeho datovým modelem a umožní realistické simulace pro více odvětví a firem než dnes.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com