Connect with us

Zprávy

Epson Europe je první technologická společnost, která získala mezinárodní certifikaci za spojení CSR aktivit s cíli udržitelného rozvoje OSN

Tento certifikát dokazuje, že společnost skloubila svoje podnikání s podporou široké škály cílů udržitelného rozvoje. Společnost Epson Europe spolupracovala na certifikaci svého postupu k naplnění cílů udržitelného rozvoje s organizací Bureau Veritas

Společnost Epson Europe oznamuje, že se stala první společností v oboru, která získala mezinárodní certifikaci za koordinaci systémů řízení CSR s cíli udržitelného rozvoje OSN. Certifikaci ověřila přední světová certifikační organizace Bureau Veritas. Tato certifikace dokazuje, že společnost spojila svoji činnost s podporou široké škály cílů udržitelného rozvoje a skutečně reaguje na výzvu OSN k vyřešení nejpalčivějších problémů planety do roku 2030.

Dnešní oznámení podtrhuje přesvědčení společnosti Epson Europe o spravedlivém, zodpovědném a udržitelném podnikání. Cíle udržitelného rozvoje OSN byly stanoveny v roce 2015 jako výsledek spolupráce mezi 190 zeměmi a 1500 společnostmi s cílem pojmenovat a řešit globální příležitosti a výzvy. Jednotícím prvkem těchto cílů je zlepšení zdraví a vzdělávání, snížení nerovnosti, podnícení ekonomického růstu a řešení klimatické změny v 17 jasně definovaných oblastech.

Podnikáním za lepší svět

Při sestavování 17 cílů udržitelného vývoje vyplynulo, že klíčovým činitelem je podnikání, k čemuž tehdejší generální tajemník OSN Ban Ki-Moon říká: „Podnikání je zásadním partnerem (…), pročež žádáme společnosti na celém světě, aby posoudily svůj dopad, stanovily si ambiciózní cíle a transparentně prezentovaly výsledky.“

Marcel Divín, Branch Office Manager společnosti Epson Europe CZ&SK, dodává: „Společnost Epson odpověděla na výzvu OSN ohledně kvalitnějšího podnikání a použila své efektivní, kompaktní a precizní technologie, aby přispěla k vytvoření mírumilovného a prosperujícího světa. Díky spolupráci s organizací Bureau Veritas jsou naše krátko-, středně- a dlouhodobé plány plně v souladu s touto vizí. Cíle udržitelného rozvoje OSN nyní slouží společnosti Epson Europe jako kompas, který ukazuje cestu ke spravedlivé, zodpovědné a udržitelné budoucnosti.“

Náročné globální standardy

Společnost Epson Europe spolupracovala na certifikaci svého postupu k naplnění cílů udržitelného vývoje s organizací Bureau Veritas.

Bureau Veritas jako přední organizace zabývající se externím auditováním a certifikacemi testuje, jak společnosti a další organizace splňují náročné globální standardy. Dohlížela také na snahy společnosti Epson o zavedení přísných systémů a procesů, které pečlivě a komplexně hodnotí, zda je činnost společnosti v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN.

Pedro González, technický ředitel pro vydávání certifikací organizace Bureau Veritas, říká: „Společnost Epson Europe chápe, že dodržování cílů udržitelného rozvoje OSN je příliš důležité, aby bylo ponecháno náhodě, a zavazuje se k jejich začlenění do samotného srdce obchodních strategií. Používáme a auditujeme přísný standard, přičemž společnost Epson zavedla potřebné změny, aby se stala první technologickou společností, která získala mezinárodní certifikaci potvrzující sloučení systému řízení CSR s cíli udržitelného rozvoje. Certifikace se týká všech operací souvisejících s prodejem, marketingem, distribucí a dodatečného prodeje produktů a služeb Epson. Práce společnosti Epson v této oblasti je potvrzením našeho společného závazku měnit svět k lepšímu.“

Transparentnost, odpovědnost a příslušné kroky

K dosažení úrovně splňující certifikaci Bureau Veritas musela společnost Epson zavést nové systémy a procesy. Ty zahrnují vytvoření nové zásady zohledňující udržitelné cíle vývoje OSN, která slučuje ověřené podnikatelské postupy s akcemi jednotlivých zaměstnanců, aby byla zajištěna:

  • podpora neustálého zlepšování směrem k udržitelnosti,
  • řízení rizik souvisejících s udržitelností,
  • demonstrace těchto závazků a akcí externím zainteresovaným osobám za účelem větší podpory zásad cílů udržitelného vývoje OSN.

Tato zásada je součástí systému řízení cílů udržitelnosti rozvoje (SMS) OSN společnosti Epson, což je širší vládní platforma, která zajišťuje jejich zavedení na úrovni společnosti.

SMS:

  • sdružuje účel, misi a strategický směr,
  • stanovuje celkové cíle společnosti,
  • udává směr místním cílům a akcím,
  • dokumentuje probíhající snahu o plnění požadavků systému řízení CSR, které jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN.

Společnost Epson Europe je nyní vázána aktuální certifikací Bureau Veritas s pravidelnými každoročními audity.

Henning Ohlsson, který je ředitelem pro udržitelnost ve společnosti Epson Europe, říká: „Certifikace systému řízení v souladu s cíli udržitelnosti vývoje přináší nové úrovně transparentnosti a zodpovědnosti. Pomáhá nám lépe pochopit náš dopad v rozsahu jasně definovaných ukazatelů, jako je vzdělání, ekonomický růst, slušná práce, zodpovědná spotřeba a výroba nebo boj proti klimatické změně. Mimo to jsme si vědomi, že společnost Epson Europe neexistuje ve vakuu – a doufáme, že naše práce zafunguje jako maják pro ostatní technologické společnosti, se kterými kráčíme vstříc spravedlivějšímu, zodpovědnějšímu a udržitelnějšímu světu.“

Bertrand Martin, výkonný ředitel společnosti Bureau Veritas ve Španělsku a Portugalsku, dodává: „Role firem je pro dosažení udržitelného vývoje zásadní. Jako nezávislá třetí strana jim jej pomáháme integrovat do strategií a ověřujeme jeho dodržování. Epson Europe je příkladem takového chování a závazku, který požaduje lidská společnost.“

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com