Zprávy

Dvě třetiny českých organizací se obávají své budoucnosti

Podle průzkumu Innovation Index 2023 společnosti Dell Technologies Česká republika zaostává v IT inovacích. Pouze polovina organizací je inovačně vyspělá a využívání nových technologií jako jsou edge computing a multicloud je v porovnání s ostatními zeměmi v regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA) nedostatečné. Zlepšením schopnosti přijímat inovace mohou české firmy zlepšit svou konkurenceschopnost na trhu.

Průzkum obsahuje data z šesti oblastí – inovace, budoucnost práce, kybernetickou bezpečnost, multicloud, data a edge technologie. Tyto oblasti musí podniky brát v úvahu, aby udržely krok s neustále se měnícím trhem.

V oblasti inovací je 62 % respondentů skeptických ohledně toho, zda jejich organizace bude relevantní v následujících 3-5 letech.

  • Za důležité faktory pro inovace považují organizace to, aby se věnovaly vzdělávání zaměstnanců (50 %), kteří by mohli přispět k vytváření budoucího směřování organizace (48 %).
  • Největšími překážkami pro inovace jsou nedostatek času (46 %) a znalostí digitálních technologií (36 %).

IT manažeři věří, že inovovat se dá i na dálku

Zatímco 92 % organizací uvádí, že zaměstnanci pracující zcela na dálku či hybridně mají stejnou šanci inovovat jako ti, kteří pracují v kanceláři. Pouze 67 % IT manažerů se však shoduje na tom, že vzdáleným zaměstnancům poskytují inteligentní technologie pro hladký průběh jejich práce. Nicméně, v době vzdálené či hybridní práce mnoho IT manažerů nezvládá dostatečně zabezpečit síť poskytování IT podpory, což vnímají jako potenciální riziko (67 %).

  • Z výzkumu také vyplývá, že pouze 22 % organizací v České republice urychluje své inovační úsilí v reakci na klimatické změny.
  • Pouze 10 % IT manažerů se dokázalo úspěšně postarat o potřeby zaměstnanců pracujících v kanceláři i vzdáleně.
  • 53 % IT manažerů se necítí komfortně, když zaměstnanci mohou pracovat z jakéhokoli místa.

Kyberútoky jsou stále větší hrozbou

Jen 44 % respondentů má plnou důvěru v kybernetické zabezpečení zabudované do svých technologií a aplikací. Více než třetina IT decision makerů (ITDM) je přesvědčena, že moderní hrozby jsou hlavními bezpečnostními problémy. Některé z těchto hrozeb zahrnují hacking, phishing a ransomware útoky. Proto je důležité, aby lidé používali bezpečná hesla a aby měli aktualizované antivirové programy a firewall.

Mezi hlavní výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti, které ITDM identifikovali, patří složitost moderního počítačového prostředí, neustále sofistikovanější hrozby, zaměstnanci, kteří neberou kybernetické hrozby vážně, a bezpečnostní týmy, které nespolupracují se zainteresovanými stranami z oblasti podnikání.

  • Většina ITDM zatím nepoužívá architekturu Zero Trust, ačkoli 40 % uvádí, že její potřebu urychluje rostoucí hodnota dat a 30 % tvrdí, že je třeba zabezpečit rostoucí objem koncových bodů pro stále více zaměstnanců, pracujících na dálku. Panuje také nejistota ohledně toho, jak Zero Trust implementovat, aniž by byla ohrožena produktivita podniku.
  • 80 % ITDM nemá k dispozici řízenou službu detekce a reakce na hrozby ani kybernetický bezpečnostní trezor, který by chránil data vysoké hodnoty.
  • 75 % respondentů uvedlo, že má obavy o to, jak jsou jejich osobní údaje zpracovávány a sdíleny. S ohledem na nedávné skandály s úniky dat se jedná o stále důležitější téma.

Multicloud firmy zajímá, ale zatím si jej zcela neosvojily

Většina organizací v České republice spoléhá na multidatová centra a využívání cloudových řešení. Nicméně žádná z dotázaných organizací se neprohlašuje za multicloudového lídra a pouze 40 % IT manažerů rozhoduje o přesunu aplikací nebo dat na veřejné cloudy, aby tím podpořili inovace.

  • Zatímco 77 % organizací je multicloudovými nadšenci, 20 % se označuje za multicloudové analytiky a 3 % jsou běžnými uživateli multicloudu. To znamená, že organizace v České republice stále plně nevyužívají potenciál multicloudové strategie. Trend však ukazuje, že české firmy chtějí využít výhody cloudových řešení a inovací, které s sebou přináší.

S daty české firmy hospodaří spíše průměrně

Průzkum rozdělil firmy do pěti skupin podle úrovně, jak dokáží pracovat s daty. Žádná z dotázaných českých organizací se nedostala do kategorie „datoví lídři“, která znamená nejvyšší úroveň, a pouze 27 % se prohlašuje za běžné uživatele, kteří se soustředí na těžbu hodnoty ze sesbíraných dat. To znamená, že pouze menší část ITDM využívá datové poznatky jako zdroj pro inovaci a růst.

Kromě toho pouze 23 % ITDM, kteří zakládají své inovační úsilí na datových poznatcích, má platformu AI/ML propojenou s datovým skladem, které umožňuje prediktivní analýzu a prognózování. To může vést ke ztrátě konkurenčního náskoku.

Dalším problémem je nedostatek kvalitní IT infrastruktury pro sběr a zpracování dat v edge (resp. na okraji, v decentralizovaných místech), což uvedlo 30 % ITDM jako hlavní výzvu pro podporu inovací.

Metodika průzkumu

Průzkum s názvem „The Innovation Index“ od společnosti Dell Technologies byl založený na odpovědích 6 600 vedoucích pracovníků v oblasti podnikání a IT z celého světa. Průzkum hodnotil vyspělost organizací v oblasti inovací, bezpečnosti, přístupu k zaměstnancům, využívání multicloudu, těžby hodnot z dat a edge technologií.

Exit mobile version