Connect with us

Zprávy

Dobré výsledky společnosti Lenovo lze přičíst diverzifikovaným zdrojům příjmů a provozní efektivitě, které přispívají ke zvýšení ziskovosti.

Společnost Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) oznámila výsledky za třetí čtvrtletí a vykázala tržby skupiny ve výši 15,3 miliardy USD a čistý zisk 437 milionů USD. Tržby skupiny z podnikání mimo oblast osobních počítačů dosáhly vysokých 41 % a ziskovost zůstala solidní, protože diverzifikované hnací síly společností Lenovo, tedy Solutions and Services Group (SSG) a Infrastructure Solutions Group (ISG), zvýšily tržby na rekordních 1,8 miliardy USD, resp. 2,9 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 23 %, resp. 48 %. Všechny hlavní byznysové segmenty přispěly k provoznímu zisku již páté čtvrtletí po sobě.

Přestože odvětví čelí významným makroekonomickým tlakům, společnost Lenovo před sebou vidí dlouhodobé příležitosti. Globálně pokračují trendy digitalizace a inteligentní transformace, díky čemuž se očekává obnovení mírného růstu výdajů na IT v rámci střednědobého až dlouhodobého horizontu. V rámci počítačového sektoru je reálná poptávka dle dostupných dat mnohem lepší, než kterou naznačovaly údaje o dodávkách. Jedním z důvodů je také prodej nadbytečných zásob. Skupina očekává, že ve druhé polovině kalendářního roku se obnoví meziroční růst, přičemž poptávka koncových uživatelů bude vyšší než v období před příchodem koronaviru.

Skupina nadále přijímá proaktivní opatření k dalšímu posílení své cenové konkurenceschopnosti. Toho bude dosahovat investicemi do rostoucích odvětví s vysokou marží a také snižováním běžných provozních nákladů. Peněžní zůstatek společnosti Lenovo zůstává silný, cyklus konverze hotovosti se nadále zlepšuje, zásoby v prodejních kanálech se snížily a společnost pokračuje v investicích do výzkumu a vývoje a udržitelnosti, kde je i nadále odhodlána zdvojnásobit ziskovost ve střednědobém horizontu.

Základní finanční výsledky:

Q3 22/23

v milionech USD$

Q3 21/22

v milionech USD$

Změna
Příjmy celé skupiny 15,267 20,127 (24%)
Příjmy před zdaněním 605 855 (29%)
Čistý příjem (zisk připadající akcionářům) 437 640 (32%)
Čistý příjem (zisk připadající akcionářům – bez HKFRS) [1] 447 652 (31%)
Zisk na akcii (v centech USD) 3.65 5.50 (1.85)

 

 

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com