Connect with us

Zprávy

Digitální transformace přinese evropské ekonomice do konce dekády 2,8 bilionu eur, ukazuje zpráva AWS

Pokud Evropská unie naplní svou vizi digitální transformace, přinese to její ekonomice až 2,8 bilionu eur. Tato částka odpovídá pětině (21 %) současné ekonomiky EU. Více, než polovina této částky (55 %), bude souviset se službami cloud computing – cloudové služby, big data a umělá inteligence. Ukazuje to zpráva „Unlocking Europe’s Digital Potential společnosti Amazon Web Services (AWS).

Vize Evropská digitální dekáda, kterou Evropská komise publikovala v roce 2021, se soustředí na čtyři oblasti – dovednosti, digitální transformaci podniků, digitalizaci veřejných služeb a zabezpečenou u udržitelnou digitální infrastrukturu. AWS tyto vize sdílí a nechala si proto výzkumnou agenturou Public First vypracovat studii „Unlocking Europe’s Digital Potential“. Zpráva poukazuje na možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru k naplnění cílů digitální dekády do roku 2030.

„EU a Česká republika dělají pokroky, co se týče plnění některých cílů Digitální dekády. Vidíme, že je možné dosáhnout stavu, kdy budeme mít všechny základní veřejné služby dostupné online do roku 2030. Pravděpodobně bude dosaženo i cílů v oblasti připojení k internetu. V jiných oblastech je vyžadováno zrychlení. Pokud chceme dosáhnout všech pozitivních ekonomických efektů Digitální dekády, bude nutné, aby více podniků a společností přešlo na cloud a strojové učení. Musíme se také zaměřit na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace naší pracovní síly ve střední Evropě a zajistit, aby naši zaměstnanci měli ty správné digitální kompetence, aby mohli splnit požadavky současné ekonomiky“ – řekl Przemysław Szuder, generální ředitel Amazon Web Services pro střední a východní Evropu.

Pokud Evropa akceleruje digitální aktivity a naplní své deklarované vize do konce dekády, může to v ekonomice Unie uvolnit do roku 2030 přidanou hodnotu ve výši 2,8 bilionu eur. To je pětina současné velikosti ekonomiky EU. Podle zprávy AWS je Evropa již dnes na dobré cestě k dosažení potenciálu uvolnit do ekonomiky díky digitalizaci 1,3 bilionu eur. Dalších 1,5 bilionu závisí na tom, zda v EU digitální pokrok zrychlí. Při současném tempu může dosažení potenciálu trvat až do roku 2040.

Zrychlování digitální transformace

V roce 2021 působilo v EU více než 200 společností a startupových firem s hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů, což je dvojnásobek čísla ve srovnání s rokem 2017. Do roku 2030 dojde k jejich zdvojnásobení. Přesto mnoho evropských společností dosud nepřijalo stávající technologie, včetně cloudu. Digitalizace celkové ekonomiky by zvýšila růst o 20 %, což je 8,5krát více, než je hodnota růstu technologického sektoru v EU. Zpráva ale poukazuje i na další potenciál i bariéry digitalizace evropské ekonomiky:

  • Jen málo evropských společností přijalo základní technologie, jako je cloud (26 %), umělá inteligence (AI) (25 %) a Big Data (14 %).
  • Využitím služeb založených na cloudu, např. řízení vztahů se zákazníky (CRM), mohou společnosti zvýšit produktivitu podnikání o 10–25 %.
  • Pokud by podniky v EU urychlily zavádění cloudu, umělé inteligence a velkých dat o 10 %, přidaly by do ekonomiky EU 370 miliard eur na hrubé přidané hodnotě, což je částka větší než odvětví finančních služeb EU.
  • Ke splnění cíle EU mít 20 milionů ICT specialistů do roku 2030 bude nutné zlepšit začleňování žen jako ICT specialistů. Na základě současných trendů budou ženy v roce 2030 tvořit méně než 25 % ICT specialistů.
  • Více než 40 % spotřebitelů a více než 50 % podniků si jako svou hlavní prioritu zvolilo rychlejší a spolehlivější internet ve srovnání s lepšími silnicemi, železnicemi a letišti.
  • Podle agentury Public First by přesun 10 % vládních IT systémů do cloudu mohl daňovým poplatníkům v EU ušetřit více než 900 milionů eur ročně.

Studie zdůrazňuje, že 55 % odhadovaného ekonomického přínosu bude souviset se službami založenými na cloud computingu – od cloudových služeb, přes využití tzv. Big Data až po technologie založené na umělé inteligenci. Namísto nákupu, vlastnictví a údržby datových center a serverů mohou organizace přistupovat k výpočetnímu výkonu, úložišti, databázím a dalším službám v cloudu podle potřeby. Díky cloud computingu AWS spravuje a udržuje technologickou infrastrukturu, čímž dosahuje nejvyšší úrovně zabezpečení, soukromí a odolnosti pro podniky.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com