Connect with us

Zprávy

Digitální dvojčata pomáhají třetině firem snižovat emise

Společnosti dosahují díky využívání digitálních dvojčat průměrného zlepšení v oblasti udržitelnosti o 16 %. Vyplývá to z průzkumu „Digital Twins: Adding Intelligence to the Real World“ společnosti Capgemini. Digitální dvojčata pomáhají firmám zlepšovat provozní efektivitu a zároveň naplňovat program udržitelnosti. Díky schopnosti simulovat fyzický svět mohou digitální dvojčata pomoci lépe využívat zdroje, snižovat emise uhlíku, optimalizovat dodavatelské a dopravní sítě a také zvyšovat bezpečnost zaměstnanců.

Průzkum ukázal, že se počet implementací digitálních dvojčat v příštích pěti letech zvýší v průměru o 36 %. Zájem o technologii digitálních dvojčat roste ve všech hlavních průmyslových odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, letecký průmysl, přírodní vědy a energetika a veřejné služby. Společnosti chtějí především pokročit v digitální transformaci a přidat inteligenci do operací v celém hodnotovém řetězci. Dotazované organizace uvedly, že hlavní motivací jejich investic do digitálních dvojčat jsou úspory nákladů (79 %) a technologický pokrok (77 %).

„Digitální dvojčata pomáhají organizacím překlenout propast mezi ‚fyzickým a digitálním‘ světem, přinášejí synergie napříč daty, technologiemi a obchodními procesy a jsou jádrem transformace inteligentního průmyslu . Nabízejí jedinečnou příležitost pro ty, kteří chtějí urychlit svou cestu k inteligentnímu provozu a zároveň zvýšit ziskovost a umožnit udržitelnou budoucnost,“ říká Ondřej Valvoda, ředitel Capgemini Česká republika.

Průzkum také zjistil, že 57 % dotazovaných společností souhlasí s tím, že technologie digitálních dvojčat je klíčová v případě udržitelnosti, což odráží rostoucí trend podniků, které chtějí plnit své sliby v oblasti environmentálního a sociálního řízení (ESG – Environmental Social Governance). Vytvořením uzavřeného přístupu, který je poháněn nehmotnými aktivy, jako jsou data a spolupráce, poskytují digitální dvojčata jedinečnou příležitost, jak zvýšit ziskovost a zároveň optimalizovat využívání zdrojů v celém hodnotovém řetězci.

Více než třetina (34 %) dotázaných organizací uvedla, že již zavedla digitální dvojčata ve velkém měřítku, aby pochopila a předvídala svou spotřebu energie a emise. Ve využití vedou odvětví spotřebního zboží a energetiky a veřejných služeb, kde 52 %, resp. 50 % využívá virtuální repliky ve prospěch udržitelnosti provozu. Společně ti, kteří již začali zavádět technologii digitálních dvojčat, dosahují průměrného zlepšení úsilí v oblasti udržitelnosti o 16 %.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com