Connect with us

Zprávy

Dell Technologies pomáhá podnikům v České republice bezpečně a ekologicky likvidovat IT vybavení

Společnost Dell Technologies oznamuje rozšíření svých služeb zpětného odběru zařízení do České republiky. Služba se vztahuje na jakoukoli značku notebooku, stolního počítače, serveru, periferního zařízení a příslušenství a pomáhá zákazníkům získat hodnotu ze stávajícího IT vybavení a využívat služby ekologické recyklace ve velkém měřítku.

Společnost Dell od roku 2008 prostřednictvím svých programů zpětného odběru převzala více než 2,5 miliardy kusů elektroniky a podpořila tak podniky v ekologické likvidaci vysloužilého IT vybavení. Služby zpětného odběru poskytují moderní, zjednodušenou a standardizovanou nabídku, která zákazníkům pomáhá rozšířit jejich snahy o recyklaci. Nabídka zahrnuje nový samoobslužný online portál, který ještě více zjednodušuje likvidaci vybavení – poskytuje podnikům odhady hodnoty v reálném čase, komplexní prostředky a zjednodušený zpětný odběr zařízení.

Rozšířením služeb bezpečné recyklace elektroniky a IT vybavení Dell směřuje k naplnění svého cíle do roku 2030 za každé prodané zařízení jedno recyklovat nebo repasovat.

Maximalizace užitku a doby užívání IT

Společnost Dell Technologies nestanovuje žádný minimální limit počtu kusů a usnadňuje tak život zákazníkům z řad firem všech velikostí, ať mají centralizované nebo vzdálené pracovní síly. Tyto služby nabízejí flexibilitu a kontrolu díky možnosti sledování celého procesu online prostřednictvím samoobslužného portálu. Zákazníci mohou využívat odhady hodnoty v reálném čase, aby mohli své vybavení maximálně využít a zjednodušit životní cyklus svých systémů.

Ochrana podniků pomocí bezpečnostních služeb

Po odevzdání zařízení zákazníkem jsou odstraněna data v souladu se standardy pro sanitaci dat, aby se minimalizovalo riziko porušení zabezpečení. Služby zpětného odběru zařízení nyní nabízejí další možnosti, které zvyšují míru ochrany:

  • Sanitace dat na místě – data jsou odstraněna přímo na místě dříve, než zařízení opustí prostory zákazníka.
  • Skartace pevných disků na místě – pevné disky s daty se likvidují fyzickým zničením a recyklují podle místních předpisů.

 

Příležitosti pro distribuční kanály v České republice

Služby zpětného odběru zařízení jsou k dispozici prostřednictvím společnosti Dell Technologies a jejích obchodních partnerů.

Další informace o službách zpětného odběru zařízení naleznete na webových stránkách Dell Technologies.

 

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com