Connect with us

Zprávy

Co by firmy měly zlepšit pro efektivní fungování v roce 2023

V posledních dvou letech čelil svět nebývalým překážkám, od pandemií, válečných konfliktů, problémům v oblasti nedostatku pracovních sil, hospodářských otřesů až po výpadky v dodavatelských procesech. Udržet si tak trvalé a udržitelné podnikání, které je hnacím motorem úspěchu, je tak stále náročnější.

Těžko můžeme předvídat, co nás čeká v roce 2023. Co ale rozhodně můžeme je, se chovat strategicky a pragmaticky. Pokud je tedy něco jisté, pak to, že digitální transformace zůstane v centru pozornosti i v nadcházejícím roce.

Zákazníci, partneři a zaměstnanci zůstávají nejlepšími ukazateli toho, jak se mohou podniky připravit na různé scénáře, které mohou v příštím roce nastat a odlišit společnosti, které se přizpůsobí a zvítězí, od těch, které situaci podcení.

Zde jsou čtyři směry, s kterými budou organizace konsolidovat své provozní modely a investice do technologií, aby v následujících měsících podpořily svůj růst.

Investice do automatizace prudce vzrostou

S pokračující inflací, omezenými rozpočty a minimalizovanými zdroji v kombinaci s neustálým požadavkem dělat více za méně, představuje automatizace efektivitu, kterou mohou cloudové technologie přinést.

V současné době průměrná firma využívá v provozu téměř 1 000 aplikací. To je ale neefektivní a z dlouhodobého pohledu i nákladově neudržitelné. V roce 2023 lze proto očekávat, že budou firmy upřednostňovat konsolidaci dodavatelů a technologických řešení tak, aby měly jednoduchý 360stupňový pohled na zákazníky.

Přední podniky budou stále častěji překračovat izolované případy využití automatizace, aby dosáhly efektivního růstu napříč organizací. S rostoucími nároky na IT týmy tak bude stále více netechnických týmů využívat nástroje s nízkým nebo žádným kódem (Low-Code No-Code) k obcházení úzkých míst. Například digitální a datové funkce typu “drag and drop” umožní automatizovat procesy a vytvářet nové služby.

Očekává se, že více organizací bude sestavovat tzv. fusion týmy, které kombinují obchodní a technologické experty. Tyto týmy, s využitím správných nástrojů, pak mohou efektivně inovovat pod dohledem IT oddělení tak, aby se omezilo případné kybernetické ohrožení nebo riziko nedodržování předpisů.

Hyperpersonalizované zážitky v reálném čase budou důležitější než kdykoli předtím

V dnešní digitální době potřebuje každá firma schopnost oslovit správného zákazníka ve správný čas. Je to obtížnější s vědomím, že množství dat, která se každoročně vytvoří, zachytí, replikují a spotřebují, se do roku 2026 více než zdvojnásobí. Vzhledem k tomu, že se společnosti předhánějí ve zvyšování efektivity v oblasti prodeje, služeb, marketingu, obchodu nebo IT, bude personalizace úspěšným řešením již dnes.

Díky bezproblémové platformě pro správu dat v reálném čase, která propojuje, přijímá a harmonizuje data z jakéhokoli zdroje – fyzického i nefyzického a napříč lokalitami – umožní zapojení firmám kontinuálně se přizpůsobovat měnícím se podmínkám a potřebám zákazníků v reálném čase.

Ať už se jedná o údaje o pacientech ve zdravotnictví, telemetrická data ve výrobě nebo údaje o nakupujících v maloobchodě. Personalizace bude nezbytným předpokladem pro získávání co nejpřesnějších zákaznických zkušeností a zrychlení získávání dat při souběžném snižování složitosti firemních procesů.

Personalizace však nebude bez komplikací. Zejména v souladu s nově vznikajícími zásadami a předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR). Navíc s rostoucím povědomím spotřebitelů o ochraně osobních údajů je jejich důvěra zásadní pro to, aby společnosti mohly využít předností personalizace.

Ačkoli ne všechna data třetích stran souvisejí se soubory cookie, marketéři budou muset tuto strategii sladit s proklamovanými změnami v předpisech o ochraně osobních údajů tak, aby se ujistili, že používají data zákazníků zodpovědně a vyvíjejí se v oblasti shromažďování dat nulových a dat prvních stran.

Digitální komunikační nástroje budou i nadále posilovat spolupráci

V roce 2023 budou organizace pod větším tlakem než doposud, aby poskytovaly bezproblémové zákaznické služby, které podpoří růst, zajistí příjmy a loajalitu zákazníků. Více si také začnou uvědomovat, že stejně zásadní význam pro jejich úspěch má i zkušenost zaměstnanců.

Z výzkumu Future Forum Pulse vyplývá, že plánování zaměstnanecké politiky probíhá převážně na úrovni vedoucích pracovníků, přičemž 60 % dotázaných vedoucích pracovníků uvedlo, že navrhují politiku svých společností s malým nebo žádným přímým přispěním zaměstnanců.

Vedoucí pracovníci, kteří akceptují změny na pracovišti, procesy povedou s důvěrou a transparentností, budou utvářet produktivnější a uspokojivější zázemí, která bude přijatelnější pro jejich zaměstnance i organizaci.

Upřednostnění zákazníků před otázkami udržitelnosti bude řídit obchodní rozhodnutí

Udržitelnost životního prostředí bude patřit i nadále k největším výzvám, kterým firmy čelí.

V příštím roce si organizace budou stále více uvědomovat, že poznatky založené na datech a lepší integraci napříč dodavatelskými řetězci pomohou zajistit efektivnější a udržitelnější způsoby práce. Díky investicím do digitálních nástrojů pro sledování emisí se společnosti rychle přizpůsobí změnám a podpoří tak celosvětové úsilí o dosažení snižování emisí.

Přehodnocení přístupu k efektivitě

S blížícím se s novým rokem podniky přehodnocují, co znamená být efektivní ve všech úrovních a na každém oddělení. Musí se tak odhodlat k neustálým inovacím při řešení problémů zákazníků, k zajištění bezproblémových služeb odkudkoli a přizpůsobovat se měnícím podmínkám na trhu. V dlouhodobém horizontu tento přístup, podpořený digitální transformací, vytvoří příležitosti k úspěchu.

Autor: Michal Mravinac

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com