Connect with us

Zprávy

Cisco posiluje nástroje pro monitoring a integruje do nich řešení brněnské akvizice Smartlook

Společnost Cisco výrazně vylepšila svá řešení pro monitoring IT ekosystému, který nyní dokáže nahlížet z mnoha různých úhlů. Cisco skloubila do jednoho systému platformu AppDynamics sledující prostředí aplikací a ThousandEyes, která sleduje kondici sítě a připojení. Integrace založená na dodavatelsky neutrálním standardu OpenTelemetry je obousměrná a řešení si vyměňují data současně v reálném čase. Díky akvizici brněnské společnosti Smartlook získává navíc AppDynamics nové funkcionality pro monitoring interakcí konkrétních uživatelů s aplikacemi nebo weby.

Komplexní sledování celého IT systému je klíčové nejen pro správce firemní infrastruktury, kterým umožňuje odhalovat funkční chyby, jejich příčiny a odstraňovat problémy. V době, kdy aplikace a jejich bezproblémový chod bezprostředně ovlivňují ekonomické výsledky firem, má mimořádnou důležitost pro obchodní a marketingové týmy.

Pro perfektní chod aplikací tedy nutně potřebuje IT, ale vlastně i celá firma, získat co nejúplnější přehled, co se děje v CELÉ aplikační infrastruktuře, tzv. Full Stack Observability. Tedy schopnost systematicky získávat relevantní údaje o stavu aplikací a všech hardwarových a softwarových komponent, na kterých závisí. S cílem vyhodnocení dopadu na uživatele, na ekonomiku firmy, pro možnost kontinuální optimalizace (rozvoje) a zajištění rychlého řešení případných problémů. „Naši zákazníci potřebují poskytovat svým klientům ty nejlepší digitální zkušenosti. Ale tak, jak se neustále zjednodušuje uživatelská přívětivost navenek, stává se systém složitější uvnitř. Propojení pozorovatelnosti aplikací i sítí odhaluje nové souvislosti, které dříve nebyly vidět,“ uvedla výkonná viceprezidentka Cisco Liz Centoni.

Cisco AppDynamics je nástrojem pro monitoring chodu aplikací. V reálném čase sleduje, jak aplikace běží, využívají IT prostředky, monitoruje a analyzuje jejich výkon, odezvu a uživatelskou zkušenost. Pokud dojde k odchylkám od standardního chování, okamžitě na to upozorní. A dokáže varovat dřív, než začnou křičet naštvaní uživatelé. AppDynamics dokáže najít, kde je chyba, třeba v nesprávně napsaném algoritmu nebo přetíženém systému.

Díky akvizici brněnské společnosti Smartlook je navíc AppDynamics silnější o funkce kvalitativní analýzy. Nástroje Smartlook totiž dovolují monitorovat chování konkrétních uživatelů v prostředí internetu nebo aplikací, tedy sledovat, kam uživatelé klikají, jak se v prostředí pohybují a proč stránku nebo aplikaci opouštějí. Díky řešením Smartlook tak lze z monitoringu nejen například zjistit, že 50 % návštěvníků opouští e-shop ještě před dokončením nákupu, ale i odpovědět na otázku, proč se tak děje.

Cisco ThousandEyes je software, který sleduje „zdravotní“ stav sítí. Prostřednictvím monitorovacích bodů umístněných po celém internetu, ve firemní sítí a u koncových zařízení poskytuje perfektní přehled o dostupnosti poskytovaných služeb a konzumovaných službách. Tento nástroj umožňuje získávání řady metrik pro diagnostiku sítě. Monitoruje a odhaluje výpadky provozu ISP, Public Cloud i veřejných SaaS služeb a také přináší možnost sdílení nasbíraných informací napříč týmy pro ulehčení spolupráce při řešení problémů. Díky ThousandEyes lze identifikovat potíže i v infrastruktuře, která není pod přímou kontrolou firemního IT, ale má přímý vliv na uživatelský zážitek při používání aplikace.

Řešení je k dispozici automaticky bez dalších instalací, umožňuje výkonné monitorování digitální zkušenosti zákazníků z kombinovaného pohledu na aplikace a sítě. Díky propojení aplikačního a síťového přehledu se výrazně zkracuje doba pro odhalení a následné řešení problémů. Systém přitom dokáže týmům doporučit při opravách priority odpovídající tomu, jak je odstranění chyb důležité z obchodního pohledu, ale i samotné funkčnosti.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com