Connect with us

Zprávy

Canon hledá na mezinárodním festivalu Visa pour l’image 2022 nejlepší vypravěče v oboru fotožurnalistiky

Společnost Canon Europe vyhlašuje každoroční fotožurnalistické granty, jejichž cílem je nalézt výjimečné profesionální fotografy a filmaře. Grant společnosti Canon pro fotožurnalistky pomáhá nejlepším vypravěčkám a mimořádným fotografkám. Grant společnosti Canon pro videodokumentaristy oceňuje ty, kteří chtějí dokumentární formou zdůraznit společenský, kulturní nebo ekonomický problém. Díky grantům příjemci získají finanční prostředky na realizaci svých projektů i platformu, na níž je budou moci uveřejnit. Oba granty běží současně s mezinárodním festivalem Visa pour l’image, který patří k nejprestižnějším světovým událostem v oboru fotožurnalistiky. Vítězové budou oficiálně oznámeni na festivalu v září ve francouzském Perpignanu. Jejich výsledné práce budou představeny v roce následujícím.

Grant společnosti Canon pro videodokumentaristy

Grant společnosti Canon pro videodokumentaristy již třetím rokem oslavuje tvůrčí dokumentární tvorbu a oceňuje nejlepší začínající filmařské talenty. Vítěz, kterého vybere v červnu porota složená z osobností ze světa profesionální fotografie, získá grant ve výši 8 000 EUR a zápůjčeno mu bude i vybavení značky Canon pro výrobu krátkometrážního dokumentárního filmu. Příspěvky budou posuzovány podle prezentace, relevance a originality projektu.

Loňský vítěz – fotograf Camille Millerand – použil finance i profesionální filmové vybavení značky Canon na práci na svém projektu The Invisibles. Sledoval nelegální pracovníky, kteří jsou důležitou součástí francouzské ekonomiky. Jeho dokument bude promítán na tomto ročníku festivalu.

To nejlepší z ženské fotožurnalistiky

Již dvaadvacátým rokem společnost Canon a Images Evidence udělí grant vynikající fotografce jako uznání za její příspěvek k fotožurnalistice. Vítězka získá 8 000 EUR na financování celoročního projektu, který bude vystaven v následujícím roce.

Vítězka grantu z roku 2021 Acacia Johnson za peníze z grantu realizovala svůj projekt na Aljašce – Poznávat Zemi shora: piloti z divočiny spojují venkovské oblasti Aljašky. V současné době je pouze 20 % území Aljašky dostupných po silnici a desítky odlehlých osad v divočině, převážně aljašských domorodých komunit, jsou závislé na letecké přepravě. Letadly zajišťují základní služby, zásobování potravinami, lékařskou péči i transport v nouzi. Projekt financovaný z grantu Acacia Johnson zahájila ve svém rodném městě Anchorage. Zdejší komunitu zvěčnila prostřednictvím velkoformátových portrétů pilotů s jejich letouny a leteckých snímků letounů za letu v aljašské krajině. Své dílo Acacia Johnsonová představí na veletrhu Visa pour l’image 2022.

Předchozí příjemkyně grantu obdržely finanční prostředky, podporu a možnost představit své práce a také se staly zdrojem inspirace pro další fotografky. Acacia Johnson, vítězka grantu z roku 2021, říká: „Bylo mi ctí získat fotožurnalistický grant společnosti Canon za rok 2021. Grantové peníze mi umožnily věnovat čas, energii a kreativitu hlubšímu projektu v pomalejším tempu s nadějí, že bude trvalým přínosem pro mou rodnou komunitu. Pokud přemýšlíte, zda se zúčastnit, rozhodně vám to doporučuji zkusit – grant může znamenat zásadní krok ve vaší kariéře. Mě umožnil uskutečnit můj dlouho vysněný projekt.“

Přihlášky do obou grantů je možné podávat do 17. května 2022.

Další informace o grantu společnosti Canon pro fotožurnalistky naleznete na stránkách:

www.visapourlimage.com/en/festival/awards-and-grants/bourse-canon-de-la-femme-photojournaliste.

Další informace o grantu společnosti Canon pro videodokumentaristy naleznete na stránkách:

www.visapourlimage.com/en/festival/awards-and-grants/bourse-canon-du-documentaire-video-court-metrage.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com