Connect with us

Zprávy

Bankovnictví na základě dat – Jak datová úložiště pohání digitalizované bankovnictví

Pandemie vedla ve Velké Británii k prudkému nárůstu používání aplikací pro online bankovnictví, protože tradiční banky čelily výzvě zvýšené digitalizace, přičemž největší nárůst byl zaznamenán v případě používání mobilních bankovních aplikací, jak ukazuje výzkum společnosti UK Finance.org. Z výzkumu navíc vyplývá, že 81 % dotázaných dospělých považuje kvalitu práce v online prostředí za rozhodující faktor při výběru banky. V tomto rychle se vyvíjejícím segmentu se jako silní konkurenti objevily challengerové banky (malé banky konkurující těm velkým), které se prioritně zaměřují na plnou digitalizaci služeb. Aby si tradiční banky udržely konkurenceschopnost, musí tento trend vzít na vědomí a investovat do vlastních digitálních nabídek, aby svým stávajícím i nově vznikajícím zákazníkům poskytly bezproblémové online služby.

Banky si uvědomují, že samotný technologický pokrok k dosažení skutečné digitální transformace nestačí. Sektor musí důsledně investovat do své infrastruktury, aby si zajistil důvěryhodnost a spolehlivost ze strany zákazníků. Vzhledem k tomu, že se stále více zákazníků spoléhá na aplikace internetového bankovnictví, stává se poskytování bezproblémového uživatelského prostředí nezbytnou podmínkou pro odlišení se na rostoucím trhu. Efektivní úložná řešení tvoří páteř, která podporuje a udržuje efektivní přístup zákazníků v ekosystému digitálního bankovnictví. Upřednostňováním zákaznické zkušenosti a zabezpečením dat může sektor finančních služeb účinně podporovat rostoucí poptávku po digitálních bankovních službách a poskytovat vynikající uživatelskou zkušenost všem zákazníkům bez ohledu na věk nebo demografickou příslušnost.

The Big Short (věk skladování)

Způsob, jakým zákazníci komunikují se svými bankami a finančními institucemi, se výrazně změnil. Od papírových souborů přešel k ukládání informací o zákaznících online a v cloudu. Podle nedávné parlamentní debaty bude v roce 2023 na hlavních ulicích Spojeného království přibližně 5 000 bank, což je o 75 % méně, než počet poboček na konci 80. let 20. století. Tento přechod od kamenných bank k digitálním a vznik neobank (bank, které působí výhradně online bez fyzické přítomnosti) způsobil výrazný nárůst produkce dat a metadat. Toto rostoucí množství dat zase vyžaduje stálá, škálovatelná a inovativnější řešení pro ukládání dat. Objem shromážděných dat se bude u jednotlivých bank lišit a lišit se budou i jejich potřeby v oblasti ukládání dat. Bez ohledu na to, všechny banky, ať už se jedná o hybridní kamenné a online banky nebo neobanky, nyní vyžadují robustnější řešení pro ukládání dat, která jim usnadní provoz jejich podnikání v důsledku jejich rozšířené přítomnosti ve světě online služeb.

Před nástupem moderního bankovnictví banky uchovávaly pouze základní informace o klientech, jako jsou jména, data narození, adresy a údaje o bankovních účtech. S nástupem digitalizovaného bankovnictví však finanční instituce začaly shromažďovat podrobnější údaje o zákaznických transakcích. Patří sem metadata o vzorcích výdajů zákazníků, která umožňují určit potenciální úvěrová rizika, implementovat procesy řízení rizik a informace shromážděné během průzkumů mezi zákazníky. S rostoucím zaváděním umělé inteligence (AI) banky shromažďují poznatky, které je třeba efektivně ukládat, spravovat a zabezpečit z hlediska ochrany a bezpečnosti. Finanční instituce musí vyhodnotit své současné požadavky na ukládání dat a zavést škálovatelnější a efektivnější řešení, aby zvládly rostoucí potřeby dat.

Flashová úložiště, mezi něž patří disky SSD (solid-state drive), jsou od konce 80. let 20. století hojně využívána podniky a finančními institucemi díky svému vysokému výkonu a malému zpoždění při načítání dat. Disky SSD (tzv. „hot storage“) mohou umožnit rychlejší přístup k datům ve srovnání s tradičními pevnými disky (HDD). Tato úložiště jsou pak v tomto odvětví klíčové pro ukládání a správu „studených“, resp. „teplých“ dat.

Britské banky mohou využívat flashová úložiště k urychlení datově náročných úloh, jako je zpracování transakcí svých klientů a analýza informací v reálném čase. Při správě dat však hrají důležitou roli jak „hot storage“ (SSD), tak „cold storage“ (HDD). „Horké“ úložiště je klíčové pro živé a aktivní informace, ke kterým banky potřebují okamžitý přístup, jako jsou transakční data. Naproti tomu „studené“ úložiště se používá pro ukládání neaktivních a archivních dat. Pevné disky sice neposkytují stejnou rychlost přístupu pro vyhledávání dat, ale nabízejí vyšší kapacitu a jsou cenově výhodnější díky nižší ceně za terabajt a dalším proměnným u celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Pokud jde o archivní data, klíčovým hlediskem je požadovaná úroveň dostupnosti. Zálohy i archivy dat jsou obnovitelné, ale obnovení „studených“ dat z archivů může trvat minuty až hodiny. To může zahrnovat ruční vyhledávání a může se lišit v závislosti na typu a velikosti uložených dat.

Moderní bankovnictví nyní znamená, že instituce do svých řešení pro ukládání dat začleňují možnosti analýzy dat a umělé inteligence. Jeden z analytiků dokonce očekává, že trh s úložišti využívajícími umělou inteligenci bude do konce roku 2025 oceněn na přibližně 25 miliard dolarů. AI lze využít k identifikaci a optimalizaci požadavků banky na ukládání dat, k segmentaci dat na živá a archivní a dokonce i k automatizaci procesů a časových plánů správy úložišť.

Držet krok s bankami, které se staly konkurencí

Digitální i kamenné banky jsou pod tlakem, aby udržely krok s měnícími se očekáváními v oblasti poskytování maximální zákaznické zkušenosti. To vyžaduje vysoce výkonná a velkokapacitní úložná řešení, která zajistí, že tato zkušenost bude bezproblémová a zákazníci budou mít rychlý přístup ke svým datům a službám.

Budoucnost internetového bankovnictví povede k většímu pohodlí pro zákazníky, ale banky se musí ujistit, že mají k dispozici správnou infrastrukturu. Aby si banky udržely konkurenceschopnost, musí vylepšit svá úložná řešení, aby vynikly na přeplněném trhu. Rychlý růst digitálního bankovnictví vedl ke vzniku obrovského množství živých i archivních dat. Díky investicím do škálovatelných a bezpečných úložných řešení mohou banky poskytovat zákazníkům personalizované služby. Transakce v reálném čase a poznatky založené na datech budou hodny důvěry spotřebitelů, což vytvoří pevné základy důvěry u nových i stávajících zákazníků. Efektivní řešení pro ukládání dat budou tvořit tuto páteř, která posílí tento sektor.

Grigory Nikonov, systémový inženýr ve společnosti Western Digital

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com