Zprávy

APPSEC: Již čtyři roky etického hackování Česka

Perfektní kybernetická ochrana neexistuje. Každý systém má svoji slabinu a zda bude útok úspěšný často záleží jen na množství vynaložených prostředků útočníka, který se snaží vaši firmu napadnout. Kybernetická bezpečnost patří již desítky let mezi hlavní výzvy společností všeho druhu. S každým úspěšným napadením nebo únikem dat se ale znovu a znovu připomíná, že obrana proti nim je nezbytná.

Společnost APPSEC, přední specialista na kybernetickou bezpečnost na českém trhu, reprezentuje pragmatický a realistický přístup k zabezpečení. Aktivně připomíná a demonstruje, že kyberbezpečnost není jednorázové řešení, ale že jde o nepřetržitý proces, který aktivně předchází tomu, aby útočníci získali náskok. „Chceme se podílet na naší společné budoucnosti tím, že ochráníme její existenci. Ačkoliv má naše práce celospolečenský prospěšný význam, na aktivity legálního hackování se zatím většinou pohlíží skrz prsty,“ představuje filozofii společnosti APPSEC její spoluzakladatel Adam Paclt. Vysvětluje, že APPSEC kybernetickou obranu pro společnosti ze všech různých oborů nejen zajišťuje, ale zároveň i aktivně testuje.

Kde je odvaha, tam je i řešení

Společnost APPSEC pracuje hned v několika týmech, aby pokryla veškerá bezpečnostní rizika, s kterými dnes firmy mohou přijít do styku. Například tým složený ze zkušených etických hackerů a vývojářů má za cíl provádět automatizované průniky do počítačových systémů zákazníků. Využívá k tomu interně vytvořené nástroje založené na algoritmickém testování, díky kterým lze demonstrovat i tzv. exploitace (získání dat či zneužití napadeného systému). Tato služba se nazývá Blackhat test a v České republice patří mezi nejmodernější metody penetračního testování bezpečnostních slabin podnikových systémů.

Další tým tvoří specialisté na kybernetickou bezpečnost, kteří se naopak soustředí na poskytnutí odborného poradenství při zabezpečení sítí a ošetření bezpečnostních mezer odhalených při penetračním testování. „Podle povahy nalezených slabin aplikují naši odborníci potřebná opatření, například v podobě nasazení bezpečnostního řešení SentinelOne XDR, které poskytuje spolehlivou detekci kybernetických incidentů a okamžitou reakci na zjištěné hrozby,“ vysvětluje Adam Paclt.

Společnost APPSEC je navíc jediným platinovým partnerem pro řešení SentinelOne XDR v České republice. Díky implementaci této platformy tak získají zákazníci jednotnou a proaktivní technologii na kybernetickou ochranu celé IT infrastruktury, ať už se jedná o jednotlivé pracovní stanice, cloudová úložiště a servery nebo zařízení internetu věcí. SentinelOne XDR usnadňuje bezpečnostním expertům nejen detekci napadení, ale také pomoc se zastavením útoku dříve, než dojde k odcizení citlivých dat nebo narušení aktivit společnosti.

Exit mobile version