Connect with us

Zprávy

Analýza Cisco AppDynamics: Pandemie zformovala novou skupinu technologických lídrů s orientací na zážitkovou ekonomiku

Během pandemie se roztočila spirála zvyšování nároků na komplexnost aplikací a služeb na jedné straně, a ekonomické výsledky na straně druhé. Podle zprávy „Agents of Transformation 2022“, kterou vydaly laboratoře AppDynamics společnosti Cisco, se stírají hranice mezi provozem oddělení IT a obchodní strategií. To dalo vzniknout nové skupině technologických lídrů, jejichž cílem je prosadit inovativní, synergický pohled na vývoj aplikací a poskytování digitálních služeb.

Již v pořadí čtvrtá zpráva Agents of Transformation (Hybatelé transformace) vychází z průzkumu ve 13 zemích pěti kontinentů. Šetření se účastnili IT experti z firem s ročním obratem přes 500 milionů dolarů. Tři čtvrtiny z nich uvedli, že zkušenosti získané během pandemie urychlily jejich kariéru. Alarmujícím zjištěním pak je, že u čtvrtiny firem se jejich IT oddělení nepodařilo vymanit z režimu „hašení problémů“ a věnovat se více strategickému plánování, respektive jeho realizaci.

Letošní zpráva se věnuje proměnám v oblasti IT v důsledku pandemických let. Report odhaluje vznik nové skupiny technologických expertů, kteří se snaží čelit výzvám stírajícím hranice mezi obchodní strategií a fungováním IT. Aktuálním tématem je také potřeba vyhovět požadavkům zážitkové ekonomiky na zpřístupnění všech produktů digitálně, ale současně vyřešit problémy vyplývající ze zvýšeného rizika bezpečnostních hrozeb, rostoucí komplexnosti systémů, dat a aplikací, stejně jako zrychleného přechodu na hybridní práci a cloudová řešení.

„Laťka se stále zvyšuje. Během posledního roku jsme byli svědky, jak se mění význam toho, co znamená být hybatelem transformace. Tito lídři v oboru IT se snaží lépe porozumět, jak problémy v jejich oborech ovlivňují celkovou zkušenost uživatelů a aplikací. Přizpůsobují se změnám pomocí řešení, která pozitivně ovlivňují podnikání jako celek,“ shrnuje nové trendy Liz Centoni, generální ředitelka Cisco pro strategii.

Pandemie zvýšila nároky

Podle zprávy se 74 % dotazovaných domnívá, že zkušenosti získané v průběhu posledních let urychlily jejich kariéru. Za lídry v podnikání se považuje dokonce 88 % z nich. Pouze 10 % technologických expertů však dosáhlo elitního statusu „Agent of Transformation“. To jsou lidé, kteří stojí za transformací svého oboru. V oblasti IT představují špičkové specialisty a vizionáře. Přicházejí s novým pohledem na aplikace a služby s vysokou užitnou hodnotou – přesně takové, jaké nyní vyžadují koncoví uživatelé a zákazníci. Jinými slovy: neustále online, bezpečné a přinášející výjimečnou uživatelskou zkušenost.

Respondenti vnímají zásadní změnu v roli technologických expertů, včetně nároků na dovednosti a zdroje potřebné k efektivní a odborné práci. Zároveň říkají, že nyní se potýkají s rostoucí složitostí a objemem dat napříč firemní infrastrukturou. Musí také řešit propojení masivně se rozšiřujícího portfolia cloudových služeb se stávajícími systémy a nástroji používanými uvnitř firmy.

Jaké změny přineslo uplynulé pandemické období?

  • 88 % dotazovaných věří, že se změnilo to, co znamená být technologickým expertem;
  • 84 % expertů říká, že se zvýšila laťka dovedností a vlastností, které definují hybatele transformace;
  • 66 % lidí uvádí, že je nyní obtížnější být hybatelem transformace;
  • 25 % přiznává, že jejich organizace zůstává uvízlá v reaktivním režimu, kdy místo strategických cílů řeší „hašení“ problémů.

Digitální transformace vyžaduje přehled o IT prostředí

Nejviditelnějším důsledkem digitální transformace je situace, v níž téměř každá společnost a organizace komunikuje se uživateli prostřednictvím webových a mobilních aplikací. Přechod na hybridní práci přinesl větší interakci s nástroji SaaS (Software as a Service) a webovými rozhraními. Zákazníkům toto prostředí přináší možnost snadno a rychle přejít na aplikaci nebo službu jiné značky. Naopak společnosti, které nedokáží rychle reagovat na vylepšování digitálních zážitků, riskují, že jim doposud věrní zákazníci odejdou.

Odborníci z IT dotazovaní v průzkumu AppDynamics jsou si vědomi dalekosáhlých důsledků těchto změn. Zároveň přiznávají, že s orientací v technických a provozních nejasnostech souvisejících s digitální transformací potřebují pomoc. Přesněji řečeno by ocenili nástroj poskytující jednotný přehled o IT prostředí, aby mohli lépe spravovat a optimalizovat dostupnost a výkon aplikací. To vyžaduje zaměřit se na investice do zabezpečení aplikací, nasadit nástroje pro sledování cloudových řešení a infrastruktury a vybudovat funkční propojení mezi IT a obchodem.

  • 71 % dotazovaných si myslí, že jejich organizace bude muset investovat do sledování nativních cloudových aplikací a infrastruktury;
  • 77 % IT expertů se domnívá, že kvůli upokojení potřeb zákazníků a zaměstnanců bude důležité v průběhu příštích 12 měsíců investovat do zabezpečení aplikací;
  • 84 % lidí uvádí, že potřeba udržovat výkon firemních aplikací je nyní důležitější než kdy dříve;
  • 85 % respondentů říká, že přístup „full stack observablity“ je klíčovým prvkem pro udržení tempa digitální transformace a inovací v jejich podniku.

Další informace:

Zpráva: https://www.appdynamics.com/resources/reports/agents-of-transformation-2022

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com