Connect with us

Zprávy

Acronis vydal zprávu zaměřenou na dlouhodobé přínosy v oblasti udržitelnosti a společenského dopadu

Acronis, globální lídr na trhu řešení kybernetické ochrany, vydal svou zprávu o dopadech v oblasti životního prostředí, společenského prostředí a řízení (Environmental, Social and Corporate Governance – ESG) za rok 2022. Komplexní zpráva zdůrazňuje úsilí a programy v oblasti diverzity, udržitelnosti a komunitního rozvoje, které Acronis zavazují k udržitelné budoucnosti a investicím do lidských zdrojů.

V roce 2021 jmenoval Acronis specializovanou skupinu zaměstnanců, kteří tvoří radu ESG, aby řídili a podporovali úsilí společnosti v oblasti udržitelnosti. Acronis, který se zavázal rozšířit své iniciativy ESG tak, aby byly účinné z hlediska klimatu a zdrojů a sociálně odpovědné vůči svým zaměstnancům, zákazníkům a komunitě, se může pyšnit dosaženými úspěchy.

„Acronis pomáhá poskytovatelům služeb modernizovat bezpečnostní a zálohovací řešení jejich klientů pomocí integrované kybernetické ochrany – a zavázala se to realizovat co nejefektivnějším a nejvíce udržitelným způsobem,“ řekl Patrick Pulvermueller, generální ředitel společnosti Acronis. „Zaměřujeme se na dlouhodobé přínosy pro naše partnery a zaměstnance, od zajištění efektivity využití energie v datových centrech až po rozmanité a férové pracovní prostředí.“

Mezi hlavní body zprávy Acronis ESG 2022 patří:

Datová centra Acronis Cyber Cloud. V roce 2022 Acronis otevřel 13 nových datových center, čímž se jejich celkový počet zvýšil na více než 50 po celém světě. V souladu se závazky ESG, které se týkají zvyšování energetické účinnosti, začala společnost Acronis používat metodiku efektivního využívání energie (PUE) k hodnocení účinnosti svých dodavatelů datových center s cílem stát se klimaticky neutrální.

Dodavatelé. Acronis vyhodnotil svých 50 nejvýznamnějších dodavatelů z hlediska udržitelných postupů pomocí dotazníku, který se zjišťuje iniciativy a cíle ESG.

Udržitelné reklamní předměty. V roce 2022 zahájil Acronis praxi používání předmětů vyrobených z ekologických materiálů, které nevyužívají plasty. Díky tomu se například do světových oceánu nedostalo 1 826 000 plastových lahví, tedy 21 000 kg plastu.

Obnovitelná energie. Acronis začal zjišťovat způsoby, jak pomoci partnerům, zejména v rozvojových zemích, přejít na projekty obnovitelné energie a zmírnit zvyšující se náklady. V rámci tohoto úsilí Acronis například dotoval instalaci solárních panelů v partnerských kancelářích v Nigérii, což v konečném důsledku pomáhá snižovat dopady klimatických změn.

Humanitární pomoc. Acronis se zavázal poskytovat pomoc regionům postiženým konflikty nebo přírodními katastrofami. V roce 2022 společnost spolupracovala s neziskovými organizacemi, zatímco zaměstnanci společnosti Acronis dobrovolně pomáhali rodinám postiženým konfliktem na Ukrajině.

Program Acronis Cyber Foundation. Program nadace byl zahájen před pěti lety jako iniciativa, jejímž cílem je zapojit se společně s partnery do projektů komunitního rozvoje. V roce 2022 společnost Acronis postavila pět škol v znevýhodněných komunitách a uskutečnila řadu programů zaměřených na IT dovednosti, které ovlivnily životy více než 13 000 lidí po celém světě.

Diverzita a inkluze. Různorodá a inkluzivní pracovní síla vede k lepším výsledkům zaměstnanců i zákazníků. V roce 2022 Acronis zavedl mentoringový program Women in Tech pro 50 zaměstnanců a představila regionální iniciativy #CyberWomen, které pokrývají 10 zemí a oslovují více než 450 účastnic prostřednictvím globálních webinářů pro networking a kariérní rozvoj.

Zdraví a životní rovnováha. Acronis věří, že její zaměstnanci jsou jejím nejcennějším aktivem, a dbá na jejich zdraví a bezpečnost. Na podporu zdravého životního stylu a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem zavedla společnost Acronis v roce 2022 nové benefity včetně dne bez práce navíc a přístupu k programu pomoci zaměstnancům (EAP).

Řízení. Pro zvýšení transparentnosti a srozumitelnosti pro zaměstnance, zákazníky a komunitu společnosti Acronis zveřejňuje společnost klíčové dokumenty o dodržování předpisů online na adrese https://www.acronis.com/en-us/sustainability-governance/ a pořádá pravidelná školení pro všechny zúčastněné strany.

Pro více informací a stažení zprávy Acronis 2022 ESG, navštivte prosím https://www.acronis.com/en-us/sustainability-governance/.

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com