Zprávy

Acer se zavazuje shromáždit 50 tun plastového odpadu

V rámci letošního Dne Země na téma „Planeta vs Plasty“ navázala společnost Acer partnerství s Plastic Bank a zavázala se, že v roce 2024 zrecykluje nejméně 50 tun plastového odpadu. Sociální podnik Plastic Bank se sídlem v Kanadě se zaměřuje na řešení rostoucích problémů znečištění plastem budováním recyklačních ekosystémů a vytvářením příležitostí k obživě v ohrožených pobřežních oblastech.

Projekt Impact Program v rámci partnerství společností Acer a Plastic Bank předpokládá, že zabrání více než 2,5 milionu plastových lahví dostat se do oceánů a to za pomoci komunity sběračů v jihovýchodní Asii. Sběrači přinesou nasbírané plasty na sběrná místa Plastic Bank výměnou za místní tržní cenu nasbíraného materiálu a také za bonusy, které pomáhají zajistit další příjem a přístup k sociálním výhodám, jako jsou stravenky, zdravotní pojištění a další.

Spolupráce společnosti Acer s Plastic Bank podporuje Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs), včetně cíle SDG 1 pro boj s chudobou, cíle SDG 8 pro důstojné pracovní podmínky a hospodářský růst, cíle SDG 12 pro odpovědnost při spotřebě a výrobě, cíle SDG 14 pro život pod vodou a cíle SDG 17 v rámci partnerství pro společného dosažení cíle.

Mezi cíle společnosti Acer v rámci ESG (životní prostředí, sociální aspekty a správa společnosti) patří také přizpůsobení výroby počítačů a displejů tak, aby obsahovaly 20-30 % PCR (recyklovaný odpad po spotřebě) plastů do roku 2025 a snaha o dosažení cíle čistých emisí do roku 2050.

Prostřednictvím produktů Vero, které jsou šetrné k životnímu prostředí, hledá společnost Acer cestu k začlenění PCR plastů (recyklovaný plastový odpad) do výroby spotřební elektroniky a svůj závazek k uhlíkové neutralitě posílila představením svého prvního uhlíkově neutrálního počítače Acer Aspire Vero 16 v prosinci 2023.

Exit mobile version