Zprávy

7,3 bodů z 10: význam automatizace u IT správců rychle roste

Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, oznámila, že podle jejího dotazování mezi svými zákazníky a partnery na letošní konferenci Zebra Cyber Roadshow 2023, rychle roste význam automatizace IT činností: respondenti ohodnotili její důležitost v průměru hodnotou 7,3 na 10bodové stupnici. Z konkrétních činností vnímají IT správci největší potenciál automatizace v oblasti patch managementu.

Většina organizací a MSP poskytovatelů dnes potřebuje zvládnout neustále se rozšiřující agendu jak k zajištění IT bezpečnosti své či svých zákazníků, tak ke splnění současných či budoucích zákonných požadavků. Automatizaci vnímají hlavně jako prostředek k uvolnění pracovních kapacity svých IT administrátorů a ke zvýšení jejich schopnosti rychle reagovat na incidenty a řešit závažné případy – na úkor rutinních činností.

Nejzajímavější zjištění z průzkumu:

  • Průměrná hodnota důležitosti automatizace dosáhla 7,3 bodu z 10. Přičemž 8 – 10 bodů (nejvíce důležité) zaškrtlo 53 % dotázaných, zatímco 1 – 3 body (nejméně důležité) pouhá 4 % respondentů.
  • Z nejběžnějších činností by IT administrátoři nejvíce potřebovali automatizovat patch management (60 %), reakce na výstrahy (51 %) a základní údržbu systémů (48 %).
  • Od automatizace respondenti nejvíce očekávají rychlejší reakce na incidenty (60 %), uvolnění pracovní kapacity pracovníků (58 %), více času na řešení závažných případů (55 %) a eliminaci chyb (47 %).

„Když většina z nás v IT začínala, byl nesmírně drahý hardware a práce IT administrátora relativně levná,“ řekl na konferenci Martin Haller, CEO ve společnosti PATRON-IT, která je jedním z partnerů ZEBRA SYSTEMS pro řešení N-able. „Dnes lze hardware pořídit za rozumné náklady a práce je naopak drahá a s příchodem směrnice NIS-2 bude ještě dražší, přičemž dostupnost IT správců na trhu bude ještě horší. Za této situace je automatizace jedním z klíčových nástrojů ke zvýšení produktivity a udržení vysoké míry IT bezpečnosti u zákazníků.“

Exit mobile version