Connect with us

Zprávy

V rámci akce Dreamforce 2023, pořádané každoročně společností Salesforce v San Franciscu, proběhla premiéra nových funkcí Einstein pro Net Zero Cloud, které firmám usnadní podávání zpráv o životním prostředí, sociálních aspektech, správě a řízení (ESG) a zajistí jim lépe se orientovat v rychle se vyvíjejícím regulatorním prostředí.

Od roku 2024 musí přibližně 50 000 společností – včetně mnoha velkých nadnárodních společností se sídlem ve Spojených státech – splňovat požadavky Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ty zahrnují zveřejňování jak finančních rizik souvisejících s klimatem, tak společenského dopadu, společně s rozsahem 3 neboli emisemi generovanými dodavatelským řetězcem společnosti.

Společnost Salesforce také představila dvě nové funkce pro Net Zero Cloud – CSRD Report Builder a Materiality Assessment. Nástroj Report Builder automatizuje tvorbu zpráv CSRD a nástroj Materiality Assessment pomáhá organizacím určit, co je podstatné – a to jak pro jejich podnikání, tak pro širší společenský dopad, tedy posouzení „dvojí významnosti“, které je požadavkem CSRD.

„Smysluplná firemní transparentnost je přínosem pro nás všechny, firmy se ale mohou ztratit ve složitém prostředí regulačních rámců,“ říká Ari Alexander, viceprezident a generální ředitel Net Zero Cloud, Salesforce. „Net Zero Cloud, vybavený systémem Einstein, pomůže zjednodušit proces vykazování údajů ESG a nabídne cenné řešení, které může každá společnost využít k dosažení čisté nuly.“

AI rozšiřuje možnosti vykazování ESG společnosti Net Zero Cloud

Společnost McKinsey zjistila, že úspěšná realizace ESG může snížit provozní náklady společnosti až o 60 %. Přesto 51 % vedoucích pracovníků v oblasti financí, včetně hlavních účetních uvedlo, že investují značné množství času do shromažďování a zveřejňování údajů o ESG.

Net Zero Cloud, kompletní řešení pro udržitelný rozvoj postavené na platformě Salesforce, umožňuje společnostem snadno vyhodnocovat a vykazovat svou ekologickou stopu v rámci celé společnosti. Spravuje také sociální a správní metriky a generuje zprávy ESG v souladu se standardy SASB, CDP, GRI a nyní i CSRD EU.

Mezi nejnovější inovace Net Zero Cloud patří:

  • Einstein pro Net Zero Cloud: Díky Einsteinu bude Net Zero Cloud navrhovat odpovědi na základě podnětů, které jsou v souladu s konkrétními kritérii rámce pro podávání zpráv, aby pomohl společnostem zefektivnit proces tvorby zpráv ESG. Einstein může například využívat údaje o ESG společnosti ze zveřejněných informací za předchozí rok, nahrané dokumenty (např. zprávy o dopadech, dokumenty o dodržování předpisů) a další údaje Net Zero Cloud, jako jsou emise společnosti. Tyto údaje pak použije k automatickému vyplnění odpovědí na každou písemnou otázku ve zprávě.
  • CSRD Report Builder: CSRD Report Builder pro Net Zero Cloud pomůže společnostem automatizovat podávání zpráv tak, aby odpovídaly specifickým požadavkům CSRD, včetně dvojí významnosti. Tato nová funkce tak rozšiřuje sbírku stávajících nástrojů pro sestavování výkazů pro Net Zero Cloud, včetně GRI, CDP a SASB, které lze nalézt v Salesforce. Disclosure and Compliance Hub.
  • Posouzení důležitosti témat: Tato nová funkce umožní manažerům ESG identifikovat témata, která jsou pro jejich podnikání nejdůležitější. Pomocí přizpůsobitelného dotazníku tak mohou uživatelé snadněji shromáždit kritické podněty od zainteresovaných stran, seřadit důležitost témat a vypočítat skóre a poté vizualizovat výsledky v matici. Tyto výsledky mohou v konečném důsledku pomoci manažerům ESG efektivněji utvářet program ESG a strategii podávání zpráv své společnosti.

Globální sportovní značka Rossignol urychluje svou cestu k nulové spotřebě energie

Skupina Rossignol, ikonická značka zimních sportů, zavádí systém Net Zero Cloud, aby mohla sledovat své emise uhlíku v oblastech 1, 2 a 3, protože transformuje svůj obchodní model tak, aby splňoval rostoucí očekávání spotřebitelů ohledně odpovědnosti za životní prostředí.

Společnost Rossignol se tak připojila k celosvětovému hnutí 1t.org, jehož cílem je zachovat, obnovit a vypěstovat do roku 2030 jeden bilion stromů. Společnost tak na podporu tohoto úsilí přislíbila vysadit 100 000 stromů.

„V srdci naší společnosti je hluboce zakořeněný závazek poskytovat našim zákazníkům nejen to nejlepší vybavení, ale také podporovat prostředí, které nás inspiruje. Proto jsme hrdí na to, že jsme zavedli službu Net Zero Cloud, která sleduje naši uhlíkovou stopu. Připojili jsme se tak k organizaci 1t.org, abychom podpořili globální ochranu lesů a zalesňování, které vede ke zdravější planetě,“ uvedl Vincent Wauters, předseda představenstva skupiny Rossignol.

Dostupnost:

  • Předpokládá se, že Einstein pro Net Zero Cloud bude k dispozici na jaře 2024.
  • Předpokládá se, že nástroj CSRD Report Builder a funkce posouzení významnosti budou celosvětově dostupné od října 2023.

Další informace:

Continue Reading

ICTrevue.cz přináší zpravodajství a zajímavosti ze světa ICT. Redakci můžete kontaktovat na e-mailu: redakceictrevue gmail.com